Piyanist ve besteci İklim Tamkan, oyuncu Fırat Tanış’ın kendisine yönelik psikolojik şiddet ve tehditler nedeniyle uzaklaştırma kararı aldığını duyurdu.

Şiddet İddiaları

Tamkan, Eylül ayında sonlandırdığı beraberliğin ardından Tanış’ın kendisini, ailesini ve yakınlarını sürekli psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalına çektiğini belirtti. Bu durumun kendisi için yıpratıcı ve ürkütücü bir hikaye haline geldiğini ifade etti.

Toplumsal Sorumluluk

Tamkan, her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinen biri olarak, bu durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığını belirtti. Kendi değerlerine ve öz saygısına dayanarak, Tanış’ın bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinsleriyle ve kamuoyuyla paylaşma zorunluluğunu hissettiğini ifade etti.

Şiddet Zincirini Kırmak

Tamkan, bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddettiğini belirtti. Uzaklaştırma kararının, maruz kaldığı şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığına tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inandığını ifade etti.

Alaçatı Ot Festivali'nde Mor ve Ötesi İle Rock Müzik Rüzgarı Esti Alaçatı Ot Festivali'nde Mor ve Ötesi İle Rock Müzik Rüzgarı Esti

Hukuki Durum

Tanış’ın kendisine yönelik eylemlerinin kişilik haklarına açıkça bir saldırı olduğunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek nitelikte olduğunu belirtti. Tamkan, erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddettiğini ifade etti.

Psikolojik şiddet

Tamkan, yaşadığı bu sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tamamen onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmediğini belirtti. Maruz kaldığı psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalının fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde, failin ektiğini biçeceğini ve yaptığının karşılığını bulacağını belirtti. Tamkan, hiç korkmadığını ve kamuoyuna saygıyla durumunu açıkladığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi