‘Artık takatimiz kalmadı’

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO) tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanlarının verilme tarihlerinin bir ay öne çekilmesi kararına sert tepki gösterildi. Hizmet binasına ‘Artık takatimiz kalmadı’ yazılı dev pankartlar asıldı

‘Artık takatimiz kalmadı’

‘Artık takatimiz kalmadı’

    ASMO hizmet binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında bir araya gelen Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesinin yanlış ve uygulanamaz bir karar olduğunu belirterek TBMM’de grubu bulunan tüm milletvekillerine kanun metninin düzeltilmesi için çağrıda bulundu. Alınan karardan vazgeçilmesini isteyen Başkan Emrullah Tayfun Çavdar, “Beyanların süratle hazırlanmak zorunda olması nedeniyle beyanların hata payı ve riskleri artacaktır. Bu gibi nedenlerle Beyan sürelerinin geriye çekilmesine yönelik düzenlemeden TBMM Genel Kurulunda vazgeçilmelidir” dedi.

“YANLIŞ VE UYGULANAMAZ BİR KARAR”

    Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı: “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmiş ve Komisyonda kabul edilen teklif ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanlarının verilme tarihleri bir ay öne çekilmiştir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme ile dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesinin kaldırılmasının son derece yerinde bir karar olmasına karşın, yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesi son derece yanlış ve uygulanamaz bir karardır.”

“BEYANNAMENİN KALDIRILMASI DOĞRU”

    “Ülke genelinde faaliyet gösteren 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 8 Yeminli Mali Müşavirler Odasına bağlı 116 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4 bin 800 Yeminli Mali Müşavir bulunmaktadır. Kamunun almış olduğu tüm kararları Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler sahada uygulayıcısı olarak hayata geçirmektedir. Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılması doğru bir karardır ve toplumsal beklentiyi karşılamaktadır.”


“HATA PAYI VE RİSKLERİ ARTACAKTIR”

    “Ancak bununla birlikte yıllık beyanname verme sürelerinin bir ay öne çekilmesi son derece yanlış ve uygulanamaz bir karardır. Bir ayda 17 tane beyan ve bildirim vermekte olan Mali Müşavirler artık bunları yetiştiremez duruma gelmiştir. Mevcut sürelerde bile yetiştirilmekte zorlanılan gelir ve kurumlar vergisi beyanlarını Mali Müşavirlerin bir ay önce verme gücü ve takati kalmamıştır. Beyanların süratle hazırlanmak zorunda olması nedeniyle beyanların hata payı ve riskleri artacaktır. Bu gibi nedenlerle Beyan sürelerinin geriye çekilmesine yönelik düzenlemeden TBMM Genel Kurulunda vazgeçilmelidir.” TBMM’ de grubu bulunan tüm milletvekillerimize bu kanun metninin düzeltilmesi için çağrıda bulunuyoruz.”

“HİÇBİR GELİŞME SAĞLANAMADI”

    Başkan Çavdar konuşmasının devamında “Basit çokta haklı bazı taleplerimiz oldu bu dönemde.  Özellikle istedik ki bu pandemi döneminde müşterilerimizden alamadığımız ücretlerimizin, düzenlediğimiz makbuzlardaki yüzde 18 olan KDV oranlarının 8’e düşürülmesini Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rica ettik. Bununla ilgili gerekli girişimleri yaptık. Ama bugüne kadar hiçbir gelişme sağlanamadı. Onun için buradan Antalya Mali Müşavir Odasının tüm gücüyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tekrar seslenmek istiyorum.  Çok fazla bir şey istemiyoruz. Bizlerin, esnafın tüccarın faydalanmış olduğu tüm teşviklerden bunun içinde KDV indirimleri dahil olmak üzere tamamından bizlerde faydalanmak istiyoruz.  Çünkü bizler bu ülkenin ekonomisini yönlendiren, yöneten, 2020 yılından bu tarafa da elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir meslek örgütüyüz.  Bu bilinçle tekrar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, gelir idaresi başkanlığına ve diğer kurum ve kuruluşlara bu taleplerimizi iletmek istiyoruz” diye konuştu.

“ANAYASAYA, VİCDANA VE TOPLUMSAL BARIŞA AYKIRI”

“Bu kanun metni 6 ay önce Cumhurbaşkanımızın bir açıklamasından yola çıkarak vuku buluyor ve kanunlaşıyor” diyen Başkan Çavdar, “Cumhurbaşkanı açıklamasında “Biz yaklaşık 8 yüz 35 bin 488 mükellefi olan basit usulde vergi mükelleflerini vergi dışı bırakacağız” dedi. Bunlar ücretli çalışanlardan, asgari ücretle çalışan tüm toplumdan, yaklaşık 17 milyon kişiden vergi alırken, mesela 3 milyon TL plakası olan bir taksinin, bu işi yapan esnafın, vergi dışı bırakılması anayasaya, vicdana ve toplumsal barışa da aykırıdır. Eğer biz vergiyi vergi ödeme bilincini topluma yaymazsak, herkesin kazancı kadar vergilendirilmesini istemezsek bu bilinç giderek yok olur” şeklinde konuştu.

“KAYIT DIŞILIK ARTACAK”

    Başkan Çavdar, “240 bin TL’yi aşmayan basit usulde vergi mükelleflerinin vergi dışı bırakılması aslına bakarsanız Cumhurbaşkanlığı sisteminde daha önce açıklanan kayıt dışılıkta önleme olan planın, programın sekteye uğramasını gerektiriyor. Çünkü biz biliyoruz ki eğer bu alanda her hangi bir belge, her hangi bir bilgi paylaşımı, olmazsa kayıt dışılık suratla artacaktır. Kayıt dışılığın arttığı bir ortamda da ne yazık ki kayıt tutanağına ihtiyaç yoktur. Biz bunu görüyoruz. Gördüğümüz için buna itiraz ediyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Kanunun gerekçesi okunduğu zaman çok doyurucu bir açıklama yok. Ama nihayetinde yapılmak istenen kişisel görüşüm siyasi bir karardır. Mesleğimizle ilgili olmayan tüm bildirimlere hayır diyoruz. Bu yanlışlıktan dönülmelidir” ifadesini kullandı.

 

Fadime Yiğit


Yorum Yap