Kırcami restleşmesi!

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu’nun, mahkemenin planlarını iptal ettiği Kırcami’ye ilişkin yaptığı “Ortak akılla çözüm var” mahiyetindeki çağrıya Muratpaşa Belediyesi’nden sert cevap geldi. Belediye açıklamasında “Antalya Eşgüdüm Kurulu’nun söz konusu mahkeme kararını bu boyutunu değerlendirmeden bölgenin imara açılıp açılmamasını yeniden tartıştıracak bir süreci öngörmesini kabul etmek mümkün değildir. Kırcami, artık bu noktaları geride bırakmıştır" denildi

Kırcami restleşmesi!

Kırcami restleşmesi!

 Belediye Başkanlığı tarafından imzasız yapılan açıklamada “Görüş, öneri ve değerlendirmelerini her zaman önemli bulduğumuz Antalya Eşgüdüm Kurulu’nun Kırcami planlamasında dikkat çektiği şehircilik ilkeleri, planlama esasları, sürdürülebilir sağlıklı kentleşme kavramları belediyemizin nihai aşamaya getirdiği Kırcami imar plan sürecinde üzerinde titizle durduğu ve asla taviz vermediği değerler ve ilkelerdir” ifadeleri kullanıldı.

“Antalya kent merkezinde, çepeçevre binalarla çevrilmiş, yaklaşık bin 477 hektar büyüklüğüyle 8 mahallenin tamamını, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içeren Kırcami, kentimizin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişmesini, mekan ve yaşam kalitesinin arttırılmasını sağlayacak bir bölgedir. Planlama, başta ulaşım olmak üzere kent merkezinde çözüm imkanı kalmamış birçok sorunun çözümünün imkanını yaratmıştır. Muratpaşa Belediyesi, plan sürecinde bölgenin üzerindeki bu baskıyı, ekonomik, sosyal ve şehircilik ilkeleri anlamında son derece doğru bir şekilde tespit etmiştir. Bu tespitler de plana yansıtılmıştır.”


“RANT, SİYASET VE OY KAYGISI” ÜZMÜŞ!

Ancak ilgili açıklamada, üst ölçekli planlar hakkında yerel mahkemenin iptal kararının bilimsel ve teknik gerekçeler olarak sunulması, ‘rant’, ‘siyaset’, ‘oy kaygısı’ gibi Muratpaşa Belediyesi’nin yanına dahi yaklaşamayacak ifadelerle son sürecin değerlendirilmesi bizi ziyadesiyle üzmüştür.  Muratpaşa Belediyesi, bu süreci şeffaf, tarafların katılımına açık planlama anlayışıyla yürütmüştür. Planlamanın her aşaması başta bölge muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleriyle paylaşılarak, değerlendirmeler yapılarak ilerlemiştir. Öyle ki, mahkemelerin bilirkişi heyetlerinin planda dikkat çektiği noktalar, olağanüstü meclis toplantıları yapılarak plana işlenmiş, revizyon planlar yapılmıştır.”  


MAHKEME KARARI PLANA İLİŞKİN DEĞİL

“Kaldı ki, Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davayla iptal edilen planlarla ilişkin mahkeme kararında, Kırcami imar planları tartışılmamıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 23 Eylül 2013’te aldığı tarım dışı kullanım amaçlı kamu yararı kararı hakkında Danıştay’da devam eden dava ve Antalya, Burdur, Isparta planlama bölgesini kapsayan Çevre Düzeni Planı’nın henüz tamamlanmamış olması iptale gerekçe olarak sunulmuştur. Anılan mahkeme kararı göstermiştir ki, Kırcami imar planları şehircilik ilkeleri, planlama esasları, sürdürülebilir sağlıklı kentleşme ve kamu yararı kavramları ışığında son derece doğru bir planlamadır. Bilirkişi raporu da bunu bilimsel olarak tespit etmiştir. Zira mahkeme, ilgili kararda planlara ilişkin tek bir söz dahi etmemiştir.”


“ARTIK O SÜREÇ GERİDE KALDI!”

“Antalya Eşgüdüm Kurulu’nun söz konusu mahkeme kararını bu boyutunu değerlendirmeden bölgenin imara açılıp açılmamasını yeniden tartıştıracak bir süreci öngörmesini kabul etmek mümkün değildir. Kırcami, artık bu noktaları geride bırakmıştır. Kırcami’nin uygulama imar planları hala yürürlüktedir. Kırcami’de planlama süreci, kentimizin ve komşularımızın geleceğinin yerine kendi ikballerini ikame etmek isteyenlerin ellerine terk edilmeyecektir.  Sağlıklı kentleşmenin bir dinamiği de kurumlar arasında doğru bir iletişimin kurulmasıdır. Bu iletişimin dönemsel açıklamalarla kurulamayacağı da herkesin malumudur.”

Haber Merkezi


Yorum Yap