Sağlıkçılar Antalya'da hastane hastane örgütleniyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere Antalya'nın çeşitli ilçelerinde örgütlenme gezileri düzenleyerek sağlıkçılar ile görüş alışverişinde bulunuyor. SES'ten yapılan açıklamada sendikal örgütlenmenin hız kazandığı aktarıldı

Sağlıkçılar Antalya'da hastane hastane örgütleniyor

Sağlıkçılar Antalya'da hastane hastane örgütleniyor

 SES Antalya Şubesi; Elmalı, Finike, Kemer, Korkuteli ve Kumluca'nın sonrasında Alanya'da da örgütlenme çalışmalarını güçlendiriyor. Sendika yöneticileri bizzat Aile Sağlığı Merkezleri'ni ve çeşitli sağlık kurumlarını dolaşarak sağlık emekçileriyle dayanışmanın yeni yöntemleri üzerine görüşmeler gerçekleştiriyor.

SES'in başlattığı 'maskeler konuşuyor' kampanyasını da yaygınlaştıran sendika üyesi emekçiler, özellikle koronavirüs döneminde yoğunlaşan sorunlarını SES Antalya Şube Eş başkanı Dr. Kaan Taşer'e anlattı.

 

Dr. Kaan Taşer yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinin, bulaşıcı hastalık ve salgınların toplumun sağlığını ölümcül düzeyde tehdit etmeye devam ettiğini, toplumun sağlığı ve yaşamını tehdit eden salgınlara karşı birinci basamak koruyucu sağlık hizmetinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha tüm toplum olarak görüldüğünü aktarırken, “Maalesef sağlık bütçesinden koruyucu sağlık hizmetleri için yeterli pay ayrılmamaktadır” diyerek sağlıkçıların taleplerini sıraladı.

 

SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer talep ve önerilerini belirttiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 


SAĞLIK MERKEZLERİ FİZİKSEL OLARAK YETERSİZ


ASM’ lerin standart projeler dâhilinde, A sınıfı statüsünde, kamu binalarında hizmet vermesi, ortak kullanılacak demirbaş ve tıbbı malzemelerin sağlanması, yenilenmesi, binaların her türlü bakım onarım ihtiyacının zamanında ve tam olarak sağlanmasını istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu talebimizin karşılanması amacıyla gerekli yasal düzenlenmelerin ivedilikle yapılmasını, ayrıca depreme karşı bina güvenliği tespit edilmiş veya edilecek olan deprem riskli ASM binalarının güçlendirilmesi, güçlendirilemiyorsa güvenli yerlere taşınmasını acilen talep ediyoruz.

 

DAHA FAZLA SAĞLIKÇI İSTİHDAM EDİLSİN

Aile Sağlığı Birimleri’nin bazılarında aile hekimleri tek başına çalışmakta, başta aşılama, izlem ve salgın kontrol hizmetleri olmak üzere hizmetin bütününde aksamalar olduğu bilinmelidir. Aile hekimlerinin tümü aile sağlığı çalışanları ile birlikte çalışacak şekilde yeterli insan gücü sağlanmalıdır.

 


ÜCRETLİ İZİN HAKLARI KISITLANMAMALI


Pandemi sürecinde yaşadığımız hastalık hallerinde dahi sağlık çalışanlarının ücretleri kesilerek mağdur edilmiştir. ASM çalışanlarına ücretli izin haklarının hiçbir koşulda kısıtlanmamasını, yıllık izinlerin 657 sayılı yasada da yer aldığı gibi ertesi yıla devredilebilmesini, sözleşme feshine neden olacak istirahat izin sürelerini kısıtlayan düzenlemelerin kaldırılmasını, eğitim amaçlı ve idari izinler dâhil kazanılmış evrensel hakların tam olarak yaşama geçirilmesini talep ediyoruz.

 


KORONAVİRÜS MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN

Pandemi sürecinde onlarca hekim ve sağlık çalışanı mesleklerini yaptıkları sürede Covid-19 nedeniyle yaşamlarını yitirdi, yitirmeye devam etmektedir. Covid-19 meslek hastalığı olarak değerlendirilip, bunun için yasal düzenleme yapılmalıdır.

 


SAĞLIKÇILARA ŞİDDETE CAYDIRICI CEZA TALEBİ


Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşı ASM düzeyinde önleyici, caydırıcı tedbirlerin alınmasını, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik yasa tasarısı önerilerimizin eksiksiz olarak hayata geçirilmesini, ASM’ lerin güvenliğinin Sağlık Bakanlık tarafından ivedilikle sağlanmasını, her ASM’ye bir güvenlik elemanı kadronun sağlanmasını

talep ediyoruz.”

 


SES Antalya Şubesi eş başkanı Dr. Kaan Taşer, sağlık çalışanlarının söz konusu taleplerini dile getirmek adına Antalya’da da mücadelelerini basın açıklaması yapıp taleplerini duyurarak sürdüreceklerini ifade ederken 22 Ocak Cuma saat 12.30’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde olacaklarını duyurdu.

 


HABER MERKEZİ


Yorum Yap