Özel Günler

YÖK’E ÇAĞRI: ARTIK DURUN!

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, YÖK’e çağrıda bulundu ve imza kampanyası başlattı.

YÖK’E ÇAĞRI: ARTIK DURUN!

YÖK’E ÇAĞRI: ARTIK DURUN!


“Harita/Geomatik Mühendisliği kontenjanları düşürülmeli, en düşük başarı sırası 100 bin olmalı, öğrenci almayan bölümler kapatılmalıdır” diyen TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, https://www.change.org/tmmobhkmo1954 adresinde kampanya başlattı. 

“Ülkemiz, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve de meslektaş adayı öğrencilerimiz için aklın ve bilimin ışığında doğru bir yol haritası çizelim” diyen TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, yazılı açıklama yaptı. 

Harita/geomatik mühendisliği mesleği; insan-toprak ilişkileri bağlamında mühendislik, hukuk ve sosyoloji bilimlerinin entegrasyonu ve uzmanlığına sahip, mülkiyet gibi önemli bir kavramın korunması ve geliştirilmesine yönelik hizmetler sunan, matematiğin üst düzeyde kullanıldığı temel bir mühendislik alanıdır. Bu yönüyle ülkemizdeki imar, kamulaştırma, gayrimenkul değerleme, kadastro, toplulaştırma faaliyetleri gibi kritik arazi-arsa yönetim faaliyetlerinin yanında; coğrafi ve mekânsal bilgisi sistemlerinin oluşturulması ve yönetilmesi; yol, köprü, baraj, tünel, bina, altyapı tesisleri gibi birçok mühendislik yapısının inşası; uzay ve uydu bazlı sistemler ile lazer tarama teknolojilerinin çok yönlü kullanılması noktasında dijital yaşamın her alanında konumsal bilgiye dayalı çalışmalar üreten ve hizmetler sunan kritik bir meslek disiplinidir. Bu yönüyle insan yaşamı, can ve mal güvenliği, doğal kaynakların korunması, kısıtlı bir kaynak olan topraklarımızın korunması ve değerlendirilmesi ve sürdürülebilir yaşam açısından etkin sorumluluklara sahip bir mühendislik dalıdır.”

21 BİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ VAR 

“Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na kayıtlı 18.000, kayıtlı olmayan yaklaşık 3.000 kişi ile toplam 21.000 harita/geomatik/jeodezi ve fotogrametri/harita ve kadastro mühendisi unvanlarına sahip mühendisimiz bulunmaktadır.”

YÖK-Atlas veri tabanına göre günümüzde 26 farklı üniversite, harita/geomatik mühendisliği lisans programında eğitim-öğretim yapmakta ve her yıl kontenjanları dâhilinde öğrenci almaktadır. Bunların dışında 10 farklı üniversitede ise harita/geomatik mühendisliği lisans programı açık olup önümüzdeki süreçte belirlenen kontenjanlar dâhilinde öğrenci alımı ve eğitim-öğretim faaliyetlerine hazırlanmaktadır.”

DENGESİZ ARTIŞ 

“Ülkemizde son on yılda devlet ve vakıf üniversiteleri sayılarındaki hızlı artış, maalesef harita/geomatik mühendisliği lisans programlarının ve kontenjan sayılarının da dengesiz bir biçimde artmasına neden olmuştur. YÖK-Atlas veri tabanına göre 2019 yılında harita/geomatik mühendisliği lisans programlarına yaklaşık 1500 kontenjan ayrılmıştır.”

Kontenjanların bu denli yüksek olması, ülkemizde bir planlama yapılmadan istihdam fazlası olacak şekilde harita/geomatik mühendisinin mezun olmasına neden olmaktadır. Bu gerek KPSS ile kamuda atanacak harita/geomatik mühendisi kadro sayısı planlaması gerekse özel sektörde görev alacak harita/geomatik mühendisi istihdamı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Son yıllarda önemle hissettiğimiz ve ülkemiz açısından reel bir sorun haline dönüşen “üniversiteli işsizler” sorununa kendi sektörümüz açısından yenilerini eklemektedir. Artık her yıl 1000’den fazla harita/geomatik mühendisi aramıza katılmaktadır. Ancak bu meslektaşlarımız, son yıllarda özellikle yeni mezun oldukları dönemde iş bulma konusunda büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu gelişmeler dikkate alındığında son yıllarda bazı üniversitelerimizdeki bölümlerde harita/geomatik mühendisliği lisans programlarının tercih edilme oranı düşerken, öte yandan tercih eden öğrencilerin de başarı sıralamasının her geçen yıl daha da gerilediği gözlenmektedir.”

Konu hakkında TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; son on yıl içerisinde defaten raporlar sunmuş; konunun tarafları olan üniversitelerle ve yetkililerle görüşmeler ve toplantılar yapmış; bölüm sayıları, eğitim alt yapıları ve kontenjanları konusundaki kaygılarını ve olası sonuçlarını dile getirmiş, bu konuda çok sayıda etkinlik ve çalışma gerçekleştirmiştir.”

2019 yılı verilerine göre harita/geomatik mühendisi lisans programları için Taban Başarı Sırası (TBS) 70299-280496 aralığındadır. YÖK, nitelikli öğrenci ve nitelikli mezun açısından bazı mesleklerde ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav sonucuna göre Taban Başarı Sırası (TBS) belirlemiştir. Tıp programları için en düşük 50 bininci, eczacılık programları için en düşük 100 bininci, hukuk programları için en düşük 125 bininci, mimarlık programları için en düşük 250 bininci ve mühendislik programları için ise en düşük 300 bininci sıralamadaki öğrenciyi almaktadır.”

Maalesef bu ölçütlere göre harita/geomatik mühendisi lisans programları, en düşük 300 bininci sıralamadaki öğrenciyi alması, kuşkusuz diğer meslek alanları kadar kritik bir öneme sahip mesleğimizi, YÖK tarafından en düşük sıralamadaki öğrencileri alan bir meslek haline getirmiştir. Öyle ki bu durum; matematik, fizik ve geometri gibi temel bilim dersleri açısından gerek eğitim-öğretim gerekse mezuniyet sonrası uygulama niteliği açısından güçlü olması gereken harita/geomatik mühendislerinin neredeyse birkaç sayısal soruyu doğru yaparak lisans programlarına yerleşmesine olanak sağlamaktadır. Bu durum mesleğimiz ve ülkemiz açısından gelecek yıllarda telafisi güç sonuçlara neden olmaktadır.”

Ülkemizde bilgi, beceri ve yetkinlik bakımından uluslararası standartlarda mesleki yeterliliğe sahip harita/geomatik mühendislerinin yetiştirilmesi ve sektörde istihdamı için yeterli fiziki koşullara ve akademik kadroya sahip; alet, donanım, yazılım ve laboratuvar olanakları tam olan harita/geomatik mühendisliği bölüm sayısı kısıtlıdır. Bu eğitim şartlarının sonucu olarak verilmiş olan diplomalar, mezun mühendislerin niteliğinin sorgulanmasını zorunlu kılmakta, gençlerimizin gelecekleri zarar görmektedir.”

YÖK DUR DEMELİ 

Bu nedenle YÖK tarafından ivedilikle;

1) Mevcut harita/geomatik mühendisliği lisans programları/bölümleri kontenjanları azaltılmalıdır.

2) Daha fazla üniversitemizde harita/geomatik mühendisliği lisans programı/bölümü açılmamalıdır.

3) Mevcutta açık olup yeterli fiziki koşullara ve akademik kadroya sahip olmayan; alet, donanım, yazılım ve laboratuvar olanakları bulunmayan bölümler eğitim-öğretime başlatılmadan ve tercih döneminden önce kapatılmalı, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği daha fazla riske atılmamalıdır.

4) Harita/geomatik mühendisliğine giriş için aranacak en düşük başarı sırası 100 bin olmalıdır.

Ülkemizin geleceği, mesleğimizin kazanımları ve önemi adına sürdürülebilir olmayan bu sürece artık DUR denilmelidir.”


“YÖK başta olmak üzere ilgili kurumlara bir kez daha şunu hatırlatmak istiyoruz: Üniversiteler, her gencimizin mühendislik diplomasına sahip olabildiği yerler olamayacağı gibi, nitelikli ve mesleki yeterliliğe sahip toplumcu mühendisler yetiştirmek de her ile üniversite ve her üniversiteye bölüm açarak asla gerçekleşmez.”


“Kamu ve özel sektörde istihdam alanları yaratmadan, üretim yapmadan, üniversitelere ve eğitime yatırım yapmadan, üniversitelerde bilimsel eğitimi ve liyakati yerleşik kural haline getirmeden işsiz üniversite mezunlarını çoğaltmak; ülkemiz ve gençlerimiz adına hiçbir yarar sağlayamaz.”

TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ 

Bu nedenle harita/geomatik mühendisliği mesleği adına yıllardır yapmış olduğumuz ve yapmaya devam edeceğimiz çalışmalar ışığındaki bu tespitleri, 2020-YKS sürecinde bir kez daha gereği için bilgilerinize sunuyor ve tarihe not düşüyoruz.”

Geleceğimiz ve yarınlarımız olan gençlerimize bu zorlu Covid-19 sürecinde öncelikle sağlık, sonrasında gerçekleştirilecek sınavda başarılar diliyoruz. Bu tespit ve değerlendirmelerle ülkemiz, mesleğimiz ve yarının genç mühendisleri için ilgili kurumları zamanında ve şimdi tedbir almaya ve yukarıda saydığımız 4 maddelik eylem planını acilen hayata geçirmeye davet ediyor, hep birlikte aklın ve bilimin ışığında doğru bir yol haritası çizelim diyoruz.”

Haber Merkezi Yorum Yap