Eğitim sorun yumağı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, bugün başlayacak sömestr tatili öncesinde eğitimde yaşanan sorunların devam ettiğini açıkladı. Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, eğitimin bilimsellikten ve çağdaşlıktan, uzaklaştığını belirterek, “En kısa zamanda Cumhuriyetin kurucu ilkelerine dönülmeli” dedi.

Eğitim sorun yumağı

Eğitim sorun yumağı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, bugün sona erecek olan 2019-2020 Eğitim öğretim yılının birinci dönemi nedeniyle bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Eğitim İşAntalya Şubesi Yönetim Kurulu’nun tam kadro katıldığı toplantıda eğitimde yaşanan sorunların aynen devam ettiği vurgulandı. 

OKULLARDA BAŞARI DÜŞÜYOR

Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar,  yaptığı açıklamada, 2019/2020 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminin ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnesinin almasıyla tamamlanacağını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı millilikten çıkarak eğitimi dernek, vakıf, tarikatlara ve özel sektöre bıraktığı için, bu eğitim-öğretim yılında da milyonlarca öğrenci, veli ve binlerce öğretmen mağdur edilmiş; edilmeye de devam etmektedir.Özel sektör hayranı olan bakanımız her fırsatta özel okulları destekleyerek parası olanın eğitim alacağı bir ortam oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Bir özel okulun dönemin sonuna doğru eğitim öğretim sürerken kapanma eşiğine gelerek mağdur olan öğrenci, öğretmen ve aileler bu özelleştirmenin sonucudur. Sene başında liselere ve üniversitelere giriş sınavları sonuçları hüsranla sonuçlanmıştır. Sınavla öğrenci alan okullar proje okulu olarak belirlenmekte ve liyakatsiz idareci ve öğretmenler ile kadrolaşma oluşturulmakta ve bu okullarda da başarı düşmektedir” dedi.

DAĞ GİBİ SORUNLAR

Iltar, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Meslek liseleri tamamen gözden çıkarılmış, her açılan okul İmam Hatip olarak hizmete sunulmuş, devletin normal okulları kalabalık sınıf mevcutları ile ikili eğitim yaparlarken İmam Hatiplere tahsis edilen okullarda sınıf gurupları bile oluşturulamamıştır. Sınav sistemlerinde ve müfredattaki değişiklikler, dernek ve vakıflarla imzalanan protokoller, personel istihdam sorunları, derslik açıkları, kalabalık sınıflar, öğretmensiz okullar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, uluslararası sınavlardaki başarısızlıklar, öğrencilerin tarikat ve cemaatlerin yurtlarına mahkûm edilmesi, çocukların örgün eğitim dışına itilmesi, sözleşmeli öğretmenlik, hukuksuz bir şekilde görevden alma ve ihraçlar, sürgün uygulamaları, norm fazlalıkları gibi sorunlar bu öğretim yılına damgasını vurmuştur.”

KÖTÜ YÖNETİM VE USULSÜZLÜKLER

Fatin İltar, yereldeki sıkıntıların da aynı şekilde devam ettiğini vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Aksu, Kemer, Kaş ve Kepez ilçelerindeki, keyfi uygulamalar, kötü yönetim, usulsüzlükler ve bunların basında sürekli yer alması, yönetim zaafı, başarı sıralamaları bu ilçelerde çalışan eğitim emekçilerini huzursuz ve mutsuz etmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile ilgili şikayetlerimiz olmuş ve özellikle birileri tarafından korunmuş ve korunmaya devam edilmektedir.İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yönetimde şeffaf değiller. Bilgi paylaşımında yetersizler, atama dönemi açık olan okulların listeleri, tercihler ve puanlar yayınlanmıyor. Bilgiler kamuoyundan gizlenmektedir.İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri okul müdürlerine ve okullara hakim olamamaktadırlar. Okul müdürleri keyfi norm kadrolarla oynamakta ders seçimleri ile birilerini korumakta, ,öğretmenlerin mağdur olmasına sebep olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının ve talim terbiye Kurulunun kararı olan ders programlarına uymayan ve keyfi ders dağıtımı yapan okul müdürü korunmaktadır.”

OKULLAR VAKIFLARA TESLİM

“Okullar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dernek ve vakıflara teslim edilmiştir. Her biri ile ayrı ayrı protokol imzalanmış, laik ve bilimsel eğitim tırpanlanmış, okullarda  ise okul müdürlerince  seçmeli dersler ile ilgili yapılan zorlamalar adeta zorunlu ders haline getirilmiştir., Velilerin, öğrencilerin yetenek ve istekleri dikkate alınmamış, bu durum karşısında İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyarsız davranmakta ve desteklemektedir. Maarif Müfettişleri tarafından yapılan Soruşturma ve araştırmalarda verilen kararların uygulanmasında sendika ayrımı yapılmaktadır. Yönetmeliklere aykırı olmasına rağmen cezalar uygulanmamış, Bu durum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne söylenmesine rağmen dikkate alınmamış, ilgili kişiler korunmaya devam etmiştir. Buda çalışanlar arasında güven ve adalet duygusunu ortadan kaldırmaktadır.”

ATAMALAR KEYFİ YAPILIYOR

“Proje okullarına atamalar keyfi yapılmakta, okul müdürleri öğretmenler üzerinde soruşturma ve görev yeri değişikliği tehditleri ile üzerlerinde baskı kurmaktadır. 657 Sayılı Devlet memurları kanuna göre mesai saatleri belli olmasına rağmen hala bir kısım İlçe Milli Eğitim Müdürleri akşam ve hafta sonu seminer kurs koymakta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu konu dada sınıfta kalmıştır.İl Milli Eğitim Müdürlüğü okula ihtiyaç olmasına rağmen İmam Hatip okulları dayatmasından vaz geçmelidir.  Sınavla öğrenci alan okulların sayısı artırılmalıdır. Seneye ikili eğitime geçen okul sayısında artış görüleceği bu durumda özelleştirme İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek vermektedir. Sorunun çözümü için İmam Hatip okullarının acilen Anadolu Lisesine dönüştürülmelidir.”

BİLİMSELLİKTEN UZAKLAŞILDI

“Basına düşen, şikâyet konularını il milli eğitime bilgi isteme maksatlı yazdığımızda cevap yazılmamakta ya da ilgisiz bir şekilde cevap verilerek olaylar unutturulma yoluna gidilmektedir. Antalya’nın eğitim sorunlarını görüşmek için defalarca toplantı talebimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dikkate alınmamış, eğitimin paydaşları olan sendikalar görmezden gelinmiş, okullar vakıflara, derneklere diyanete teslim edilmiştir.Eğitimin bilimsellikten, çağdaşlıktan, millilikten, Atatürkçülükten uzaklaştırılması mutsuz, umutsuz, görev sorumluluklarını kavrayamayan, okumayan, düşünemeyen, yorum yapamayan, sorumsuz nesiller yetiştirmektedir. En kısa zamanda eğitim programının düzenlenerek Cumhuriyetin kurucu ilkelerine dönülmesi zorunludur.” Kubilay ELDEMİRCİ

 

                                                                                             

 


Yorum Yap