Antalya Otogarı ranta kurban edilmemeli

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ile birlikte Antalya Otogarı’nın ticarete konu edildiği planlara karşı açtığı davada söz konusu planlama yargıdan ‘dur’ aldı. Özge Köksal başkanlığındaki Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Döşemealtı’na taşınma planları olan Antalya Otogarı ile ilgili açıklamada bulunarak, “Kamusal alanlar kentlerin geleceği için önemlidir. Ranta kurban edilmemelidir” dedi.

Antalya Otogarı ranta kurban edilmemeli

Antalya Otogarı ranta kurban edilmemeli

MAHKEME PLANLARI İPTAL ETTİ

Antalya Otogarı’nın Döşemealtı’na taşınmasını gündeme getiren Menderes Türel döneminde konut, ticaret, özel eğitim ve sosyal tesis alanı olarak planlanan otogar alanı için açılan davada mahkeme, sözkonusu planlamayı iptal etti. Kamu yararı ve şehircilik ilkelerine aykırı bulunan planların iptaline ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Antalya Şubesi,  yeni Büyükşehir Belediye yönetimden beklentilerini açıkladı.  Kentin her noktasından kolayca ulaşımın sağlandığı mevcut otogarın iyileştirilerek kapasitesinin artırılması ve giriş çıkışlarının yeniden düzenlenerek otogar olarak kullanılmasına devam edilmesi gerektiği belirtildi.  

Antalya Otogar alanının parsellenerek ticaret, özel eğitim vs olarak planlanıp satışını gündeme getiren dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in planlaması yargıdan döndü. Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi’nin açtığı davada kamusal alan olan mevcut otogar alanında yapılan İmar plan revizyonu iptali edildi.  Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin kararını kamuoyuna duyuran Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Muhittin Böcek Başkanlığı’ndaki yeni yönetime de çağrıda bulundu.

İYİLEŞTİRİLEREK KULLANIMI DEVAM ETSİN

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kentlilerin ve başta şubemiz olmak üzere ilgili meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin yeni Büyükşehir Belediye yönetimden beklentisi, kentin her noktasından kolayca ulaşımın sağlandığı mevcut otogarın iyileştirilerek kapasitesinin artırılması ve giriş çıkışlarının yeniden düzenlenerek otogar olarak kullanılmasına devam edilmesidir. Eğer otogar zorunlu olarak taşınacaksa da çağdaş ve evrensel  kentsel tasarım ilkeleri uyarınca yapılması gereken mevcut alanın rant amaçlı değil, amatör sporcuların spor yapabilecekleri, halkımızın aktif yeşil alan ihtiyaçlarına da karşılayabilecek nitelikte Deprem Toplanma Alanı olarak planlanması ve projelendirilmesidir” denildi.

MEVCUT OTOGAR AVANTAJLI VE ERİŞİLEBİLİR

Açıklamada Antalya’nın mevcut şehirlerarası otogarının kentin her noktasına toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşım sağlanabilen bir konumda bulunduğu kaydedildi. Kent içi ulaşımdaki avantajlı konumunun yanı sıra, nitelikli bir mimari proje uygulaması olan mevcut Antalya Otogarı’nın büyüklüğünün yeterli olup ihtiyaç halinde gelişme imkânı da bulunduğu söylendi ve şöyle denildi: “Buna karşın Antalya otogarının kent merkezinin uzağında bir ilçeye taşınması planlanmaktadır. Söz konusu plan uygulandığı takdirde kentsel ulaşım açısından aşağıda özetlenen bazı önemli sorunlara yol açacaktır. Otobüs yolculuğu havayolu ve özel araç kullanımına göre daha ekonomik olduğu için, geniş kitleler tarafından tercih edilmektedir. Dolayısıyla şehirlerarası otogarlara bağlanan şehir içi ulaşım ağlarının toplu taşıma hatlarıyla bütünleşmesi büyük önem taşır. Toplu taşıma kentli için en kısa ve en ucuz şekilde ve seyahat konforu ve güvenlik düzeyi mümkün olan en yüksek düzeyde sağlanarak planlanmalıdır. Otogar alanı ile kent merkezi arasında olan erişilebilirliğin güçlü olması gerekmektedir. Erişilebilirlikte uzaklık, zaman, ekonomi ve algı önemli faktörlerdir. Yeni otogar alanı ise, bu koşulların sağlanamadığı bir noktada önerilmektedir. Kentin her noktasında kolayca ulaşımın sağlanamayacağı yeni otogar alanı, kent içi ulaşım zorluğu ve ek yolculuk maliyeti, zaman kaybı ve yolculuk süresinin uzamasıyla ek yorgunluk gibi kullanıcılar açısından büyük sorunlara yol açacaktır.” 

YENİ KONUT VE AVM ALANI İHTİYACI YOK

“Mevcut Antalya Otogarı’nın konumu ve ulaşım potansiyelleri önerilen yeni konum ile karşılaştırıldığında mevcut konumun bilimsel veriler açısından çok daha uygun olduğu açıkça görülmektedir. Otogar bağlamındaki bu sorun imar ve planlama açısından daha genel bir ilkesel yaklaşım çerçevesinde değerlendirilmelidir. Günümüzde Antalya merkezdeki ilçe belediyelerinin yeni konut alanlarına ve yeni AVM’lere ihtiyacı yoktur. Plan notları ve yönetmelik hükümleriyle, yüzde 70’ler oranında artan nüfus ve yapı yoğunluğu artışı, zaten yetersiz olan sosyal donatı ve teknik altyapı alanları üzerine ilave yükler getirmiştir. Dolayısıyla sosyal donatı ve teknik altyapı alanları daha da yetersiz hale gelmiştir. Yine semt spor tesisleri alanları, resmi kurum alanları, yeşil alanlar plan değişiklikleri ile akaryakıt satış istasyonu veya çeşitli rant tesisleri alanı olarak plan değişiklikleri yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir.”

KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL

“Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ile birlikte, kamusal alan olan mevcut Otogar alanında yapılan İmar plan revizyonunun iptali istemiyle, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davaya bakan Sayın Mahkemece, atanan bilirkişi heyetince sunulan bilirkişi raporu karara dayanak olacak nitelikte görülmüş ve 02.10.2019 tarih, 2019/1016 Karar sayılı Kararı ile şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve kentsel yerleşmenin mevcut ve gelecekteki durumuna uygun bulunmayan dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu işleminin iptali gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.”

Ziya Nur SEZEN


Yorum Yap