Şehir Plancıları’ndan “TİCARET İTİRAZI”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın Menderes Türel döneminde meclisten geçiremediği Fen İşleri kullanımındaki belediye arsasının ticari alana dönüştürme teklifi Muhittin Böcek döneminde meclisten geçerken, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi askı süresinde planlara itiraz etti. İtirazda yargı sürecinin tamamlanması ve eşdeğer alan yaratılması uyarısı yapılırken, bunların yapılamaması gerekçesiyle plan değişikliğinin iptali istendi

Şehir Plancıları’ndan “TİCARET İTİRAZI”

Şehir Plancıları’ndan “TİCARET İTİRAZI”

KARAR TEMYİZ EDİLDİ Mİ?

Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Sekreteri Funda Yörük imzasıyla yapılan itirazda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce belediye hizmet alanlarını ticaret alanına çeviren pek çok plan değişikliğinin yargıya götürülüp iptal edildiği hatırlatıldı. Sözkonusu plan değişikliğinde yargı süreçlerinin temyiz edilip edilmediğinin, belediyenin eksik işlem yapıp yapmadığının sorulduğu itirazda kamusal hizmetler açından alanın ticarete çevrilmesinin uygun olmadığı ve yargı kararları açısından da eşdeğer belediye hizmet alanı yaratmanın zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.

Muratpaşa Belediyesi’nin mülkiyetindeki Alan Mahallesi’ndeki parselin belediye hizmet alanından ticaret alanına çevrilmesine dönük yapılan 1/5.000 ölçekli nazım imar planına Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi itiraz etti. Plan değişikliğine askı süresinde yapılan 8 Ekim Salı günü saat 14.00’te gerçekleşecek olan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 49. gündem maddesinde görüşülecek. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun oyçokluğuyla reddettiği itiraza ilişkin ise AKP’li ve MHP’li üyeler ‘İtirazın kabulü uygun’ şerhi düştü. CHP’li Mehmet Hacıarifoğlu, Erkan Demirci, Enver Barış, Sıdıka Gökyar Kızılca, AKP’den Ali Çetin ve İYİ Parti’den Barış Bulut, komisyonun itirazı reddeden kararına imza attı. AKP’den Hasan Cumhur Göncü ve Mehmet Ali Kiriş ile MHP’den Adem Er ise itirazın kabulünün gerektiği yönünde şerhlerini düştü.  30 Eylül 2019 tarihli komisyon raporunun görüşüleceği mecliste konu 49. maddede karara bağlanacak.

BELEDİYEYE KAYNAK İÇİN YAPILMIŞTI

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçmişte belediyeye hibe edilen bu parselin yatırım ve hizmetlerde kaynak olması için değerini yükseltmek adına ‘ticari alana’ çevirme teklifini gündeme getirdiğini açıklamıştı. 6 Kasım 2017 Tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde teklif, AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. O dönem kararı mahkemeye taşıyan Muratpaşa Belediyesi, Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 27 Kasım 2018 tarihli E: 2017/1320 ve 2018/1116 kararıyla 6 Kasım 2017 tarihli meclis kararını iptali sonrasında konuyu 2019 yılı Mayıs ayında yeniden meclis gündemine taşımıştı. Haziran ayı meclisinde oyçokluğuyla kabul edilen konu,  20 Haziran’da askıya çıkmıştı. Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi 19 Temmuz 2019’da plan değişikliğine itiraz ederken, İmar Komisyonu’nda görüşülen itiraz, yarın meclis gündemine gelecek.

TEMYİZ VE EŞDEĞER ALAN UYARISI

Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Sekreteri Funda Yörük imzasıyla yapılan itirazda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce belediye hizmet alanlarını ticaret alanına çeviren pek çok plan değişikliğinin yargıya götürülüp iptal edildiği hatırlatıldı. Sözkonusu plan değişikliğine ilişkin yargı süreçlerinin temyiz edilip edilmediğinin, belediyenin eksik işlem yapıp yapmadığının sorgulandığı itirazda kamusal hizmetler açından alanın ticarete çevrilmesinin uygun olmadığı ve yargı kararları açısından da eşdeğer belediye hizmet alanı yaratmanın zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.

PEK ÇOK KARAR İPTAL EDİLDİ

Odanın yaptığı itiraz kısaca şöyle: “Yargı kararlarının yerine getirilmesi yasal bir zorunluluk olmakla birlikte yerel mahkemenin verdiği karar öncelikle Belediyenizce bir üst Mahkemeye taşınarak temyiz edilmesi gerekmekte olup bu konuda herhangi bir işlemin yapılıp yapılmadığı tarafımızca bilinmemektedir. Temyiz edilerek Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin E.2017/1320 esas ve 2018/1116 sayılı kararının iptali istenilebilecek ve yargı süreci devam ettirilecek iken bu süreç gerçekleşmemiş ise Belediyenizce eksik işlem yapıldığı değerlendirilebilir. Kaldı ki ‘Belediye Hizmet Alanı’ olan bir alanın ‘Ticaret Alanına’ dönüştürülmesine yönelik Belediyenizce yapılan plan değişiklikleri, tarafımızca çeşitli defalar dava konusu edilerek iptal ettirilmiştir.”Ziya Nur SEZEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorum Yap