Lara'ya dokunmayın

Falezler büyük tahribata uğrar Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı Özge Köksal, Sit kararı değişikliği ile 1. Derece Doğal Sit Alanlarında yapılamayacak olan çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ilan edilen Lara Kıyı Bandı’nda yapılabileceğini belirterek, “Bu yapılaşmalar ile milyonlarca yılda oluşan falezler büyük tahribata uğrayacaktır” uyarısında bulundu.

Lara'ya dokunmayın

Lara'ya dokunmayın

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı Özge Köksal, 1. Derece Doğal Sit Alanları ile ilgili Akdeniz GERÇEK’e özel açıklamalarda bulundu.Köksal, bilindiği üzere, 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Antalya, Muratpaşa Lara Kıyı Bandı’nın (Talya Oteli, Karpuzkaldıran Kampı arası) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ilan edilerek, 19 Temmuz 2019 tarihinde Web sayfasında duyurulduğunu hatırlattı.Köksal, açıklamasında 19 Şubat 2013 tarih ve 2856 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan Korunan Alanların Tespit, Tescil Ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik, Nitelikli Doğal Koruma Alanlarının Ayırt Edici Özellikleri Başlıklı 8/2. maddesinde; ‘Bu alanlar, örtü altı tarım uygulamaları hariç tarım, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri ve alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın doğal özelliklerinin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır’hükmünün bulunduğunu kaydetti.

YÖNETMELİK İZİN VERİYOR!

Köksal, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sit kararı değişikliği ile 1. Derece Doğal Sit Alanlarında yapılamayacak olan çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetler, yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükmü gereği Lara Falezleri üzerinde de yapılabilecektir. Yani sit kararı değişikliği ile alanın sit özellikleri zaman içerisinde günübirlik alan ya da çadırlı kamp alanı veya bungalov yapılmak üzere tahsis edilerek yapılaşabilecektir. Bu yapılaşmalar ile milyonlarca yılda oluşan falezler büyük tahribata uğrayacaktır.”

BAKANLIĞI BİLGİLENDİRDİK

“Şubemiz, sit kararı değişikliği üzerine, 19.08.2019 tarih ve 1332 sayılı yazımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan ‘Korunan Alanlarının Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’ kapsamında, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun değerlendirmesi sonrası tescil edilen ve tescil aşamasında olan Antalya’daki 1. Derece doğal sit alanları ile ilgili bilgilendirmesi sonrası Mimarlar Odası Genel Merkezince yapılacak çalışmalara esas Şubemizce hazırlanan Şubemiz görüşü Bakanlığın bilgisine de sunulmuştur.”

KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI

Köksal, Muratpaşa Lara Kıyı Bandı 1. Derece Doğal Sit Alanı’nın da içinde bulunduğu diğer alanlarda, hassasiyet gösterilmesi, ihaleyi alan firma raporlarının komisyonlarda değerlendirme aşamasında veya Bakanın onayına sunulup nihai tescile ulaşmadan kamuoyunda paylaşılması gerektiğini de ifade etti. Köksal açıklamasını şöyle sürdürdü: ”Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili meslek odalarının görüşlerinin alınarak, görüşler doğrultusunda tekrar gözden geçirilmesi, sağlıklı kararların alınmasına katkı koyacağı belirtilerek,söz konusu alana ilişkin sit kararı değişikliğinin görüşlerimiz doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi, mevcutlar dışında tahsise esas olacak çadırlı kamp alanı, bungalov ve günü birlik faaliyetlere izin verilmemesi, izin verilmemesine yönelik kararlarında, sit değişikliği kararı eki krokide yer alması, falezlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, halkımız ve gelecek kuşaklar adına beklentimiz olduğu belirtilmiştir.”

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

“Raporumuzun ve görüşümüzün sit kararı değişikliğine etkili olduğu düşüncesi ile Sit kararı değişikliği için halkımız ve gelecek kuşaklar adına katkı koyan herkese teşekkür ederiz.Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, kent ve kentlilerimiz aleyhine olabilecek her türlü bilime ve hukuka aykırı olumsuz girişimler karşısında, öncelikle işbirliği talebimiz ve önerilerimizi ilgili kurumlara iletilecek aksi halde hukuk mücadelesine bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğimizi halkımızın bilgisine sunarız.” Nizamettin ÖZMEN


Yorum Yap