Haklılığımız ortaya çıktı

Eğitim İş Antalya Şubesi Yönetim Kurul, 4+4+4 yasasının tartışıldığı dönemlerde şiddetle karşı çıktıkları bilimsel dayanağı olmayan okula kayıt yaşının düşürülmesi uygulamasından 6 yıl sonra geri adım atılmasının haklılıklarını ortaya koyduğunu yazılı bir açıklamayla duyurdu

Haklılığımız ortaya çıktı

Haklılığımız ortaya çıktı

 Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, Millî Eğitim Bakanlığı’nın okula başlama yaşı ve öğretmene yüklenen angarya düzenleme hakkında yönetim kurulu adına açıklama yaptı.

BİLİMSEL DAYANAĞI YOK

Açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak şöyle denildi: “Kanunda yapılan zorunlu eğitim çağı çocuklarının yaş düzenlemesi sonrası, MEB’in 4+4+4 sistemi ile alt üst ettiği eğitim sisteminin en tartışmalı konusu olan okula başlama yaşı ile ilgili olarak yapılan bu düzenleme; ‘İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir’ şeklindedir.4+4+4 yasasının tartışıldığı dönemlerde şiddetle karşı çıktığımız, bilimsel dayanağı olmayan okula kayıt yaşının düşürülmesi uygulamasından 6 yıl sonra geri adım atılması o günkü tepkilerimizin haklılığını ortaya koymaktadır.”

DAHA DA KÖTÜ OLUR

“Bu durum aynı zamanda AKP iktidarının eğitimdeki yanlışlıklarını ve bilimden uzak tavırlarını da ispatlamaktadır. Sadece bu alanda değil eğitimin her alanında yanlış yapan anlayışın sonucu olarak eğitim sistemimizin geldiği nokta son günlerde tartışılanABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) sonuçları ile de ortaya çıkmıştır.İktidar eğitime yönelik yaklaşımlarını aynı şekilde sürdürdüğü taktirde sonucun daha da kötü olması kaçınılmazdır.Eğitimde akıl ve bilim hakim kılınmalıdır. Eğitimin gerici vakıf, dernek ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na havale edilmesi uygulamalarına, dayatmacı okul kayıtları ve dönüşümlerine, bilimden uzak müfredata, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması uygulamalarına son verilmelidir.”

ANGARYA YASAĞINA AYKIRI

Açıklamada, ‘Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzeni, o saatte dersi olmayan nöbetçi öğretmen tarafından sağlanır’ değişikliği yapıldığı da hatırlatılarak şöyle denildi: “Bu alan yıllardır tartışılmakta ve Anayasa’da yer alan angarya yasağına aykırı uygulamalara sebebiyet vermektedir. Yapılan düzenleme çözüme değil idareleri rahatlatmaya yöneliktir.Eğitim-İş olarak eylem kararı aldığımızı ve öğretmenlerimizin angarya niteliğindeki birden fazla nöbet görevini yerine getirmemelerine yönelik tavrımıza rağmen yapılan bu düzenleme sorunu çözmeyecektir.”

ÜCRETLENDİRİLMELİDİR

“Bugünkü düzenlemeden sonra gerekli düzenleme yapılarak her nöbet görevi için ücret ödenmesi sağlanmalıdır. Aksi halde idarelerin ihtiyaç olmadığı durumlarda bile öğretmenlere birden fazla nöbet görevi vermeleri söz konusu olacak ve öğretmenlere angarya niteliğinde görevler yaptırılmaya çalışılacaktır.Nöbet ücreti Eğitim-İş’in bir kazanımıdır ve bu ücretin arttırılması ve birden fazla nöbet görevlerine de ücret ödenmesi için mücadelemiz sürecektir.Ayrıca herhangi bir nedenle boş geçen derslerin nöbetçi öğretmenlerce doldurulması da bugünkü düzenlemede yer almaktadır.  Bu görevlerin de ücretlendirilmesi gerekir.Nöbetçi öğretmenlerin öğle aralarında dinlenmelerine yönelik mücadelemiz ve eylem kararlarımız sonrasında genelge ile yapılan düzenlemenin yönetmeliğe işlenmiş olması olumlu bir yaklaşım olmuştur.”Kubilay ELDEMİRCİ

 

 

 


Yorum Yap