Kleopatra Koyu KURTULDU

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tabiat Parkı olan Tekirova Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu) ile ilgili mahkemenin hem yürütmenin durdurulması hem de iptal kararları verdiği belirtilerek, “Kazananın halkımız olmuştur” denildi.

Kleopatra Koyu  KURTULDU

Kleopatra Koyu KURTULDU

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, kamuoyu tarafından Kleopatra Koyu olarak bilinen Tabiat Parkı olan Tekirova Mehmet Ali Bükü ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada yapılaşmaya açılmak istenen bölge ile ilgili Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin hem yürütmenin durdurulması hem de iptal kararları verdiği belirtilerek, “Kazananın halkımız olmuştur” denildi.

İHALEYE ÇIKARILMIŞTI

Açıklama şöyle: “Tabiat Parkı olan Antalya Tekirova Mehmet Ali Bükü(Kleopatra Koyu);(eski)Orman ve Su İşleriBakanlığınca 6 Nisan 2018 tarihinde onaylanan ‘TekirovaTabiat Parkı Gelişme Planı’ ile yapılaşmaya ilişkin alt ölçekli 1/5000 ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planları olmadan, yapılaşma amaçlı ihaleye çıkılarak, ihale edilen koy için Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve belde de yaşayan Ahmet Kaya ve Sami Adaletli ile birlikte hukuk mücadelesi başlatmışve yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açmıştır.

YAPILAŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Antalya 3. İdare Mahkemesinde görülen dava da; 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrası bilirkişi heyetince Mahkemeye Bilirkişi Raporu Sunulmuş, Sayın Mahkeme Bilirkişi Heyeti Raporu doğrultusunda 26.03.2019 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararı ile benzer şekilde, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve bazı vatandaşlarca açılan iptal davasında, davaya bakan mahkemece, dava sürecinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmediğinden tahsis alan yatırımcılar hızla yapılaşma yoluna gitmiş, kamu yararına aykırı olarak bungalow adı altında 100-300m²’lik villalar yapılarak, belirli bir kesimin kullanımına açılmış, halka kapatılmıştır. Planlar iptal edilmiş olmasına karşın yargı kararı uygulanmadığı için her iki alan da halkın kullanımına açılamamış ve halende açılamamaktadır. Sayın Mahkemenin Yürütmenin durdurulması kararı ile dava konusu alanda yapılaşmanın önüne geçilmiştir.”

ORMANA ZARAR VEREBİLİR

Mahkeme 26 Haziran 2019 tarihli kararı ile ‘bilirkişi raporu hükme esas alınabilecek nitelikte olduğu anlaşılmaktadır’ denilerek; ‘Bu durumda; dava dosyasının bilirkişi raporu ile beraber incelemesi sonucu alanın yapılaşmaya açılmasında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmaması, alanı yapılaşmaya açan kararların ve bu kararlarla getirilen belirsiz kullanım türlerinin varlığı (kır evi) Antalya İli Tekirova Tabiat Parkı içerisinde bulunan Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu)’na yönelik yapılan Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 6 Nisan 2018 tarihinde onaylanan ve yapılaşma getiren “Tekirova Gelişme Planının, Mekansal Planlar Yönetmeliği, 2973 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve Yasa ve Uygulama Yönetmeliği 13. Maddesi ile Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik hükümlerine, yapılaşmanın bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği dolayısıyla planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık sonucuna varılmıştır.”

OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

“Açıklanan nedenlerle, ‘dava konusu işlemin iptaline, esasta oy birliğiyle karar verildi’ denilerek, Tabiat Parkı statüsündeki ender bir doğa parçası olan alana, rant uğruna üst ölçekli plan kararları ile turizm amaçlı yapılaşma kararı getiren,alt ölçekli yapılaşmaya yönelik plan kararları ile yapılaşma koşullarını belirleyen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılmadan, üstelik halkın bilgilenme ve hak arama özgürlüklerinin önü kapatılmak amacıyla, uzun devreli Gelişme Planları askıya çıkarılmadan, yangından mal kaçırırcasına onaylanarak, nedeni anlaşılamaz bir acelecilikle ihale edilen dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Mahkemenin hem Yürütmenin durdurulması hem de iptal kararları ile Tabiat Parkı olan Tekirova Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu),halkımızın kullanımında kalmıştır. Kazananın halkımız olmuştur: Basınımız aracılığı ile halkımızın bilgisine sunarız.” Haber Merkezi

 

 

                


Yorum Yap