Balık: Sandıklara sahip çıkacağız

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 24 Haziran seçimlerinde tüm emekçiler ve ülke için, kritik olacağı bilinciyle sandıklarda ve meydanlarda olacaklarını belirterek, “Tüm emekçileri demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

Balık: Sandıklara  sahip çıkacağız

Balık: Sandıklara sahip çıkacağız

Balık, 24 Haziran seçimlerinin sonucunun mevcut anlayışla devam etmesi halinde demokrasinin parlamenter sistemin ve kuvvetler ayrılığı ile laikliğin, demokratik ve sosyal hukuk mücadelesinin zarar göreceğini hatırlattı. Balık, “Bu anlayışın devam etmesi halinde kamu çalışanları, işçiler, öğrenciler, kadınlar, çocuklar ve emekliler açlığa ve yoksulluğa sürüklenecektir.  Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; sadece devlet memurlarının iş güvencesini değil, ülkedeki bütün çalışanların güvenceli, kadrolu ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalarını sağlamak için mücadele edeceğiz.  Kamu emekçileri ve işçiler, ekonomik krizi yaşamın her alanında yakıcı bir şekilde hissetmektedir.  Ülkedeki ekonomik ve siyasi krizin faturası emekçilere çıkarılmak istenmektedir, ancak emekçiler 24 Haziran’da bunu kabul etmeyeceğini gösterecektir”

 

ONARILAMAZ YARALAR AÇILDI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydeden Balık, “24 Haziran seçimleri, parlamenter sistemi sona erdireceği gibi ‘Başkanlık Sistemi’ni hayata geçireceğinden emeğimizi, geleceğimizi, cumhuriyetimizi ve ülkemizi zora sokacak bir süreç yaratacaktır. Siyasal iktidar, OHAL ve KHK’ları kalıcı hale getirmesiyle parlamenter demokratik sistemimizi geri götürdüğü gibi onarılamaz yaralar açmıştır. Bu tarihi ve yaşamsal sınavın başarı ile verilebilmesi için Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için 24 Haziran seçimlerinde mücadeleye bu ilkeler doğrultusunda katkı sağlamak; bizler kadar tüm emekçilerin görevidir” diye konuştu.

 

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

 Mehmet Balık, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ekonomik krizi, işsizliği ve esnek çalışma biçimlerini önlemek için, eğitimin ve sağlığın paralı hale getirilmesine ve şehir hastanelerine dur demek için,

OHAL ve KHK’ların kaldırılması için, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı ve iş güvencesi başta olmak üzere tüm taleplerimiz için, sosyal devlet uygulamalarının tasfiye edilmesini önlemek için, ırkçılığa, gericiliğe, bölücülüğe ve her türlü faşizme dur demek için, emperyalist politikaları, sömürüyü ve kapitalizmi yıkmak için, kamu emekçilerinin iş güvencelerini sağlayan ‘657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ değiştirilerek kamu emekçilerinin performansa dayalı esnek çalışma yöntemi ile iş güvencesiz, siyasi iktidarın memuru ve koşulsuz kapıkulu yapılmasına karşı çıkmak için, Milli Gelir paylaşımında adalet ve eşitliğin sağlandığı sosyal devleti yeniden tesis etmek için, parlamenter demokrasiye sahip çıkmak için, kuvvetler ayrılığı ilkesinin devam etmesi için,24 Haziran seçimlerinde; demokrasiye, sosyal hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne, laikliğe, katılımcı parlamenter demokrasiye yeniden inşa etmek için demokratik mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecektir.” Kubilay ELDEMİRCİ

 

 

 

 

 


Yorum Yap