Talan projelerinin cenderesi altındayız

İMO Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Oğuz, kentin ranta dayalı talan projelerinin cenderesi altında olduğu vurgulayarak, “ Antalya’mızın dünyada ilgi ve takdir odağı çağdaş bir kent olması ve hak ettiği yerde parlaması için canla başla çalışacak, halkın eli, kolu, dili olacak, kentin ortak akılla yönetilmesine katkı koyacak milletvekilleri istiyoruz” dedi..

Talan projelerinin  cenderesi altındayız

Talan projelerinin cenderesi altındayız 

SOKAĞI DİNLEMELİ, DİNLEDİĞİNİ ANLAMALI

Cem Oğuz, “ 24 Haziran’da seçilecek bir Antalya Milletvekili, Türkiye ve Antalya’nın temel sorunlarını bilmeli, insana dokunmalı, sokağı dinlemeli, dinlediğini anlamalı, sorunları meclis gündemine taşımalı, çözümlenmesi için siyasi kısır çekişmelerden uzak diğer milletvekilleri, kurum ve kuruluşlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmalı, sonuç almak için inanç ve inatla mücadele etmelidir” “şeklinde konuştu.

HALKTAN YANA, SAMİMİ, GÜVENİLİR VEKİL

Günümüzde insanlarımız o kadar çok aldatılmış durumdalar ki en samimi, en yalın taleplerine bile kuşkuyla bakar hale getirildiler. Çünkü daha önce görev yapan seçilmişlerin büyük çoğunluğu halka hizmet vaat edip, halkı kendi hizmetlerinde elemanlar gibi görme alışkanlığı edindiler. Seçilen milletvekillerimizin bu algıyı yıkmak için halktan biri olarak samimi, inanılır, güvenilir, becerikli ve ulaşılabilir olmalarını bekliyoruz” dedi. (İbrahim AKKAYA)

 

------------------------------------------------------

24 Haziran seçimlerine yönelik düşüncelerini Akdeniz GERÇEK’a anlatan İnşaat Mühendisleri Odası(İMO)Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cem Oğuz, “Kentlerimizin mevcut durumu aslında ihtiyacın ne olduğunu resmediyor. Bugün kentlerimiz deprem riski bahane edilerek, ranta dayalı yüksek emsal kararlarıyla sosyal ve teknik altyapı yetersizlikleri göz ardı edilerek büyük alışveriş merkezleri, alt-üst geçitlerin, ultra lüks akıllı binalardan oluşan sitelerin, kentsel dönüşüm adı altında uygulanan talan projelerinin cenderesi altındadır. Ulusal/Uluslararası büyük sermaye gruplarının ihtiyacı, kent için geliştirilen projelerin belirleyicisi haline getirilmiştir” dedi.

Cem Oğuz, Türkiye’nin ve Antalya’nın sorunlarını bilen, çözüm üreten, yapabileceklerini hızlı ve zamanında yapan, yapamadıklarını ve yapamayacaklarını bahane üretmeden, yalana başvurmadan ve samimiyetle söyleyebilecek, geleceğe ilişkin hayalleri ve öngörüleri olan, halkla iç içe, samimi, dürüst, güvenilir, ulaşılabilir milletvekillerine gereksinim olduğunu söyledi.

‘Nasıl Bir Milletvekili İstiyoruz’ başlıklı çalışmasını Akdeniz GERÇEK’le paylaşan Oğuz, arzulanan milletvekili portresini şu şekilde çizdi : “Türkiye’nin sorunlarını bilen, çözüm üreten, yapabileceklerini hızlı ve zamanında yapan, yapamadıklarını ve yapamayacaklarını bahane üretmeden, yalana başvurmadan ve samimiyetle söyleyebilecek, geleceğe ilişkin hayalleri ve öngörüleri olan, halkla iç içe, samimi, dürüst, güvenilir, ulaşılabilir milletvekilleri istiyoruz. Bir Antalya Milletvekili Türkiye ve Antalya’nın temel sorunlarını bilmeli, insana dokunmalı, sokağı dinlemeli, dinlediğini anlamalı, sorunları meclis gündemine taşımalı, çözümlenmesi için siyasi kısır çekişmelerden uzak diğer milletvekilleri, kurum ve kuruluşlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmalı, sonuç almak için inanç ve inatla mücadele etmelidir”

KENTİN YÖNETİMİNE KATKI KOYMALI

“Seçildiğinde, Antalya’mızın dünyada ilgi ve takdir odağı çağdaş bir kent olması ve hak ettiği yerde parlaması için canla başla çalışacak, halkın eli, kolu, dili olacak, kentin ortak akılla yönetilmesine katkı koyacak Antalya Milletvekilleri istiyoruz” diyen Oğuz, şunları söyledi : “Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer milletvekilleriyle işbirliği yapacak, ortak çalışma ortamı yaratarak periyodik toplantılara katılacak, Antalya sorunlarını meclis gündemine taşıyarak çözüm bulacak, çalışmalarını zaman zaman halkın bilgisine sunacak milletvekilleri istiyoruz.  Sadece mensubu olduğu partinin ve kendini seçenlerin vekili gibi değil bütün toplumu temsil ettiğinin bilincinde olarak; evrensel düşünüp, düşündüklerini Türkiye ve Antalya için ödünsüz uygulayabilecek milletvekilleri istiyoruz.

İNSAN İÇİN SİYASET YAPACAK

Antalya’nın ‘İnsan için siyaset yapacak, adalet için iktidar olacak milletvekillerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Oğuz, şunları söyledi : “Irk, dil, din, mezhep, etnik köken, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin yaşam biçimine saygı, insana sevgi için çalışacak milletvekilleri istiyoruz. Sokağı dinleyen, İnsana dokunan, sadece el kaldıran indiren değil, proje takımlarıyla çözüm üretecek, ülkenin bütünlüğünden ve demokrasinin gelişiminden, cumhuriyetin kazanımlarından kesinlikle ödün vermeyecek, Cumhuriyet değerlerine sözde değil özde bağlı milletvekilleri istiyoruz. Ne kendi iradesi ne de çevresinin etkisi ya da kuşatmasıyla halk ile arasına duvar örülmesine, iç ve dış güçlerin etkisinde kalarak ülke çıkarlarına aykırı kanunların çıkarılmasına, kararlar alınmasına asla izin vermeyecek, yaptığı yemine aykırı hareket etmeyecek yapıda ve kararlılıkta milletvekilleri istiyoruz”

KADINI ÖLDÜRMEK TOPLUMU ÖLDÜRMEKTİR

“Kadınları öldürmenin toplumu öldürmek olduğunu bilen, kadın haklarını bütün insanların hak ve özgürlükleri ile eşit gören ve bunun için mücadele edecek milletvekilleri istiyoruz” diyen Cem Oğuz, “Çocuklarımıza, gençlerimize erkek ya da kadın olmayı değil, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip, herkesin yaşam hakkına saygılı birer birey olmayı öğretecek bir eğitim sistemi için mücadele edecek milletvekilleri istiyoruz. Toplumda yerleşik kalıcı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için siyaset yapacak, adalet için adil, eşit, hızlı kararlar alan bağımsız bir yargı için kuvvetler ayrılığına inanan milletvekilleri istiyoruz. Taş ocakları ile dağlarımızın talanına, HES’ler yoluyla derelerimizin kurutulmasına, doğal çevrenin tahrip edilmesine, doğal dengenin bozulmasına, turizmin zarar görmesine neden olan yasal düzenlemelerin değiştirilmesi için çalışacak milletvekilleri istiyoruz. Günümüzde insanlarımız o kadar çok aldatılmış durumdalar ki en samimi, en yalın taleplerine bile kuşkuyla bakar hale getirildiler. Çünkü daha önce görev yapan seçilmişlerin büyük çoğunluğu halka hizmet vaat edip, halkı kendi hizmetlerinde elemanlar gibi görme alışkanlığı edindiler. Seçilen milletvekillerimizin bu algıyı yıkmak için halktan biri olarak samimi, inanılır, güvenilir, becerikli ve ulaşılabilir olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.(İbrahim AKKAYA) 


Yorum Yap