Odalardan Boğaçay ve EXPO davası

Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ile Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Songül Başkaya, Boğaçay planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Aynı zamanda iki oda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onaylanan EXPO alanı imar planı değişikliği kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı --------

Odalardan Boğaçay  ve EXPO davası

Odalardan Boğaçay ve EXPO davası

Odalardan Boğaçay

ve EXPO davası

 

Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ile Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Songül Başkaya, Boğaçay planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Aynı zamanda iki oda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onaylanan EXPO alanı imar planı değişikliği kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı

--------

 

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘vizyon proje ‘ olarak lanse ettiği ama meslek odalarının su kaynakları, sahil kullanımı, imar hukuku, planlama ilkeleri açısından uygun bulmadığı Boğaçayı Projesi kapsamında yapılan muhasara planlaması yargıya taşındı.  Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ile Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi CHP’li Songül Başkaya, muhasara bölgesinde kalan özel proje alanında konut yapımına olanak tanıyan plan notu değişikliği ve dayanağı muhasara bölgesi planlarını dava etti.

 

YAPI YOĞUNLUĞUNA VE KİRLİLİĞE DİKKAT

Konuya ilişkin Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce Konyaaltı ilçesi, Muhasara Bölgesi’ni kapsayan alanda yapılacak Boğaçayı projesinde Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak belirlenen bölgenin plan notlarına konut fonksiyonu eklenmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, 12.01.2018 gün ve 112, 113 ve 114 sayılı imar planı değişikliği kararları ile plan notu eklenen planların dayanağı kararların yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldığı belirtildi. Açıklamada dava edilen planlama ile özel proje alanı olarak belirlenmiş yaklaşık 95 bin 649 m2 büyüklüğündeki bir alan için plan notu ile konut fonksiyonu getirilirken, yapı yoğunluğunu karşılayacak sosyal ve teknik alt yapı, donatı alanları belirlenmediği ve kentin temiz içme suyu kaynaklarının kirleneceğine vurgu yapıldı.

 

EXPO PLANLARINA DAVA

Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi tarafından açılan bir diğer dava ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan Aksu’daki mülkiyeti Hazine’ye ait “EXPO-2016 Botanik Fuar” alanına, “ticaret, turizm alanı, fuar, panayır ve festival alanı, teknik alt yapı alanı, resmi kurum alanı (karakol), su yüzeyi (kanal) ve yol” kullanım kararı getiren, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun yaptığı plan değişiklikleri oldu. Odalar tarafından yapılan basın açıklamasında  04.12.2017 tarih ve 2017/125 sayılı karar ile onaylanan çevre düzeni, nazım imar planı ve  uygulama imar planı değişikliği kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldığı bildirildi.

 

KAMU YARARI YOK

Açıklamada şu dava gerekçelerine dikkat çekildi: “Alanın yeşil dokusunu ve bio çeşitliliğini yok edecek, alanın kuruluş amacı ve sürdürülebilirliğini bozacak. Alanın özelleştirilmesi suretiyle kamusal kullanımdan çıkarılarak, yapılaşmasının önünün açılması, rant uğruna belirli bir kesime aktarılmasında kamu yararının bulunmaması.  Çevresi tamamıyla tarımsal alanla çevrili bir bölgenin ortasında, küçük bir kentsel merkez oluşumuna neden olacak dava konusu plan değişikliğinin çevresi ile uyum sağlayamayacağı gibi, ileride çevresindeki tarım alanları üzerinde yapılaşma baskısı oluşturacağı, ‘ben yaptım oldu’ mantığı ile hazırlanan ve onaylanan dava konusu plan değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olması, Plan değişikliği ile getirilen yapılaşma kararı bölgeye ek bir yapı yoğunluğu getirecek olup, bu yapılaşma yoğunluğunun ihtiyacı yol, otopark vb. gibi teknik altyapı alanlarının artırılması yerine mevcut otopark alanın kaldırılması ve yerine eşdeğer bir alan ayrılmamış olması nedeniyle planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı olması, söz konusu plan değişikliği kararlarında kamu yararı da bulunmaması.” BÜNYAMİN TOKMAK

 

 


Yorum Yap