TRT alanındaki ranta ret!

Konyaaltı’nda yıkılan Minicity alanının kuzeyindeki TRT tahsis alanının yarısının hizmet binası ve stüdyo yapımı protokolü karşılığı 1 emsalli ticaret, turizm ve konut alanına çevrilmesine ilişkin planlara Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ret veren CHP’li Meclis Üyesi Songül Başkaya’nın açtığı, Şehir Plancıları Antalya Şubesi’nin müdahil olduğu davada karar çıktı. 25 Bin, 5 bin ve binlik planları iptal edilen konuya ilişkin açıklama yapan Başkaya, “Antalya’da uzun dönem Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı’nı yapan Av. Abit Küçükarslan tarafından takip edilen, Şehir Plancıları Odamızın müdahil olduğu dava ile bu alanın yoğun emsalli planlanması ve ticarete konu olması engellenmiştir. Arsa karşılığı inşaat yapım yoluyla artırılmak istenilen yapı yoğunluğunda kamu yararı değil, rant olduğunu yargı da tescillemiştir” dedi.

TRT alanındaki ranta ret!

TRT alanındaki ranta ret!


Konyaaltı’nda yıkılan Minicity alanının kuzeyindeki TRT tahsis alanının yarısının hizmet binası ve stüdyo yapımı protokolü karşılığı 1 emsalli  ticaret, turizm ve konut alanına çevrilmesine ilişkin planlara Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ret veren CHP’li Meclis Üyesi Songül Başkaya’nın açtığı, Şehir Plancıları Antalya Şubesi’nin müdahil olduğu davada karar çıktı. 25 Bin, 5 bin ve binlik planları iptal edilen konuya ilişkin açıklama yapan Başkaya, “Antalya’da uzun dönem Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı’nı yapan Av. Abit Küçükarslan tarafından takip edilen, Şehir Plancıları Odamızın müdahil olduğu dava ile bu alanın yoğun emsalli planlanması ve ticarete konu olması engellenmiştir. Arsa karşılığı inşaat yapım yoluyla artırılmak istenilen yapı yoğunluğunda kamu yararı değil, rant olduğunu yargı da tescillemiştir” dedi.

 

2016 Yılı Haziran ayında Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde geçen, askı süresinde sadece CHP’li Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Songül Başkaya’nın itiraz ettiği Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parseldeki TRT’ye tahsisli alanda yapılan imar planı değişikliklerine yargı ‘dur’ dedi. Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi, Meclis Üyesi Songül Başkaya’nın açtığı, Şehir Plancıları Odası’nın müdahil olduğu davayı haklı buldu.

 

 

CHP’li Başkaya’nın Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı, Şehir Plancıları Odası’nın müdahil olduğu  dava sonuçlandı. Mahkeme, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 8 parselde bulunan taşınmazın 1/25000, 1/5000 ve 1/ 1000’lik planlarda kamu kurum alanı ve hizmet alanı olarak planlanmışken turizm, ticaret ve konut alanına dönüştürülmesine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin imar planı değişikliğine gitmesini kabul etmedi. Kararda, imar planı değişikliklerinin kapsadığı alan büyüklüğü ve içeriği bakımından belde ihtiyacından doğan ve belde ihtiyaçlarına uygun bir plan değişikliği olduğunun kanıtlanamadığı, kişi ve kurum bazında düzenleme kapsamında kaldığı, plan değişikliğinde emsalin iki katına çıkarılması ve yapı yüksekliğinin de serbest olarak belirlenmesinin kentin getirilen yoğunluk anlamında ihtiyaçlarına ve siluetine olumsuz etkiler yapacağı görüşüne yer verildi.

 

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI

2018/119 Nolu kararda, dava konusu işlemin planlama tekniklerine ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı vurgulanarak şöyle denildi: “TRT Antalya Müdürlüğü hizmet binası ve stüdyo binasının inşa edilmesi ile açık amfi ve çevre düzenlemelerinin yapılmasının, arsa karşılığı inşaat yapımı yoluyla sağlamak amacıyla yapı yoğunluğunun attırılmasına yol açacağından kamu yararına yönelik olmadığı değerlendirildiğinden onaylanan 1/25000, 1/5000 ve 1/ 1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile taşınmazın 1/25000, 1/5000 ve 1/ 1000’lik plan değişikliklerine askı süresi içinde yapılan itirazların reddine ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarihli kararlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bu nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verilmiştir.”

 

‘KAMU MENFAATİ’ YOK

Davanın Avukatı Abit Küçükarslan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Arapsuyu Mahallesi’nde 12767 ada 8 parselde TRT alanı var. Bu bölge, Minicity alanının hemen arkasında yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesiyle bir sözleşme yapmışlar ve bu alanın bir kısmını ticari alana çeviriyorlardı. CHP’li Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Songül Başkaya da bu alanın ticari alana çevrilmesinde kamu menfaati olmadığını ileri sürdü. Bunun ardından biz de konuyu yargıya taşıma kararı aldık ve dava açtık. Mahkemede bizimle aynı görüşü paylaştı ve ‘kamu menfaati’ olmadığına karar verdi. Projenin rant sağlamaya yönelik bir protokol olduğu, bu yüzden imar planını değiştirmenin bir anlamı olmadığını mahkeme de gördü ve bizi haklı buldu. Dolayısıyla mahkeme davamızı kabul etmiş oldu.”

 


Yorum Yap