Türel halka saygısızlık yapıyor

-Jeoloji Mühendisleri Odası(JMO) Antalya Şube Başkanı Ali Keleş, Antalya içme suyu kaynaklarının hızla kirlendiğine vurgu yaparak, su kaynaklarının korunması noktasında bilimsel verilere, kanun ve yönetmeliklere uyulmasını, denetlenmesini ve hesap sorulmasını istedi.

Türel halka saygısızlık yapıyor

Türel halka saygısızlık yapıyor

 

-Jeoloji Mühendisleri Odası(JMO) Antalya Şube Başkanı Ali Keleş, Antalya içme suyu kaynaklarının hızla kirlendiğine vurgu yaparak, su kaynaklarının korunması noktasında bilimsel verilere, kanun ve yönetmeliklere uyulmasını, denetlenmesini ve hesap sorulmasını istedi.

DENETLEYİNİZ, HESAP SORUNUZ

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Keleş,  Yerel yöneticilerimize, kamu yöneticilerimize ve halkımıza seslenmek istiyoruz. Dünyanın en güzel yeri olan Antalya’mızı yaşanmaz hale getirmeyin. Getirilmesine izin vermeyin. Su kaynaklarımızın korunması noktasında bilimsel verilere, kanun ve yönetmeliklere uyunuz.  Uyulmasını denetleyiniz. Hesap sorunuz. Uygun değerleri açıklayıp sakıncalı çıkanları gizlemekten vazgeçmelidir.“  şeklinde konuştu.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası(JMO) Antalya Şube Başkanı Ali Keleş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında oldukça sert ifadelerle Antalya Büyükşehir Belediyi Başkanı Menderes Türel ile Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü (ASAT) eleştirdi.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu olarak yaptıkları basın açıklaması sonrasında ilgili kurum olan ASAT tarafından karşı açıklamalar yapıldığını hatırlatan Keleş, “Dünya Su Günü nedeniyle yaptığımız basın açıklamasında biz üç yıldan beri Antalya İçmesuyu Kaynaklarının Beslenme Alanları, Akiferleri ve Koruma Alanlarıyla ilgili alınması gereken tedbirlerin alınmadığını, bu durumun devam etmesi durumunda su sıkıntısı yaşanabileceğini, su kaynaklarımızın korunmasını sağlanmasını istemiştik. Ayrıca Antalya içmesuyu kaynaklarında gözlenen arsenik miktarını ve nedenlerini bilimsel bir çalışmadan alıntı yaparak açıklamıştık. 

Bu açıklamalara baktığımızda ‘su kaynaklarımızın korunmasına yönelik gerekli hassasiyeti göstereceğiz’ denilmesini beklerken, gerçeği tam olarak yansıtmayan açıklamalarla karşılaştık. Jeoloji Mühendisleri Odamız ile şahsımı hedef alan suçlamalarla gerçekleri gizleyemeyeceklerdir. Oda yönetimi ve şahsım olarak; Antalya’nın içmesuyu havzalarındaki son yıllarda gündeme gelen ve sonuçları görülen kirliliğin neden ve sonuçlarını irdelemek ve Antalya halkını bilgilendirmek ve uyarmak kurumsal görevimizdir. Biz meslek odası olarak bu uyarıları yapmazsak işte o zaman sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz” dedi.

 

KURUMUMA VE BANA SALDIRDILAR

ASAT yetkilileri yapmış oluğu karşı açıklamada ‘sularımızın tamamının yeraltı suyundan ve kaynaklardan karşılandığını, halk sağlığı kurumu ile ortak belirlenen 160 noktadan izleme faaliyeti yürütüldüğünü’ söylemişlerdir. Yine ‘açıklanan analiz sonuçlarının ham su sonuçları olduğu, en kötü sonuçların gösterildiğini, Termesos su kaynaklarından alınan su Duraliler su kaynakları ile paçal yapılarak şebekeye verildiğini ve akıllı scada uygulaması ile kontrol altında tutulduğunu’ ifade etmişlerdir. Kurumsal yapımızla birlikte, şahsımı da hedef alan karşı saldırıları ise şöyle devam etmektedirler. “Antalya’nın ihtiyacı olan içme suyunun Termesos Kaynaklarından ek kuyularla karşılanması için sondaj açılması projesinin önceki yönetim döneminde gerçekleştiği, Termesos sondajları açılırken projeyi ihaleye hazırlayan müşavir firmanın sorumlu mühendisinin bugün kuyuları eleştiren Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ali Keleş olduğu, JMO başkanı Ali Keleş bizzat sorumlu mühendis olarak altına imza attığı bu projeyi eleştirmektedir. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusudur” denilmiştir.

 

DOĞRULAR

Yapılan açıklamaların bir kısmı doğru, geneli ise doğru değildir. Doğru olanlara bakarsak; ‘sularımızın tamamının yeraltı suyundan ve kaynaklardan karşılandığını, Halk Sağlığı Kurumu ile ortak belirlenen 160 noktadan izleme faaliyeti yürütüldüğü, Termesos su kaynaklarından alınan su Duraliler su kaynakları ile paçal yapılarak şebekeye verildiğini ve akıllı scada uygulaması ile kontrol altında tutulduğunu, kentimizin içme ve kullanma sularının sağlandığı Boğaçayı, Duraliler ve Termesos su kaynaklarından günlük numuneler alındığıdır.

 

YANLIŞLAR

Yanlış ifade ve değerlendirmeler ise, “Antalya’nın ihtiyacı olan içme suyunun Termesos Kaynaklarından ek kuyularla karşılanması için sondaj açılması projesinin önceki yönetim döneminde gerçekleştiği, Termesos sondajları açılırken projeyi ihaleye hazırlayan müşavir firmanın sorumlu mühendisinin bugün kuyuları eleştiren Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ali Keleş olduğu, JMO başkanı Ali Keleş bizzat sorumlu mühendis olarak altına imza attığı, ayrıca halkın kullandığı suyun kalitesini denetlemeden sorumlu kurum olan Halk Sağlığı Kurumu tarafından şebeke izleme noktalarından alınan numunelerde de bugüne kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır” ifadesidir.

 

KORKUTAN ANALİZ SONUÇLARI

ASAT tarafından yapılan diğer yanıltıcı ifade ise, ‘halkın kullandığı suyun kalitesini denetlemeden sorumlu kurum olan Halk Sağlığı Kurumu tarafından şebeke izleme noktalarından alınan numunelerde de bugüne kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır’ denilmesidir. Halk Sağlığı Kurumu’nun okullardaki çocuklarımızın geçen yıl içinde su içtiği çeşmelerden-musluklardan akan sudan aldıkları analizlerin sonuçları şöyledir: Kepez-Mimar Sinan İ.Ö.O. (Arsenik değeri:  11,474µg/l) 06.01.2017, Kepez-Sevinç Fahri Aydın İ.Ö.O. Arsenik değeri: 11,852µg/l) 06.01.2017, Döşemealtı-Yağca Mah. İ.Ö.O. Arsenik değeri: 11,574µg/l) 09.01.2017, Kepez- Jand. Er Serhat Genç İ.Ö.O. Arsenik değeri: 11,345µg/l) 09.02.2017, Döşemealtı-Yağca Mah. İ.Ö.O. Arsenik değeri: 10,264µg/l) 03.03.2017, Döşemealtı-Yağca Mah. İ.Ö.O. Arsenik değeri: 11,296µg/l) 03.03.2017, Kepez-Baraj  İ.Ö.O. Arsenik değeri: 12,269µg/l) 07.04.2017, Kepez-Ünsal  İ.Ö.O. Arsenik değeri: 12,151µg/l) 04.05.2017, Kepez-Kütükçü İ.Ö.O. Arsenik değeri: 11,205µg/l) 12.07.2017, Kepez-Hüseyin Ak  İ.Ö.O. Arsenik değeri: 11,268µg/l) 12.07.2017.

 

ASAT GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRDİ

Keleş, sonuçlarda da görüleceği gibi özellikle Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde bazı şebekeden akan sulardaki arsenik miktarlarının “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği ”ne uygun olmadığını iddia etti. Keleş, şöyle devam etti: “Yönetmelikte maksimum miktar 10 mikron litredir. Bunun yanında, yönetmeliğe göre sadece arsenik değeri yüksekliği değil bunun dışında içme suyu kirliliğine neden olan başka materyallerde sözü edilen yönetmelik sınırları üzerindedir. Bu sonuçların da ASAT yetkililerince açıklanmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmelerini bekliyoruz. Eğer bu açıklamalar yapılmazsa Antalya halkına olan toplumsal duyarlılığımız gereği açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurum ASAT bu açıklamalarıyla güvenilirliğini yitirmiştir. Sorumsuz davranışta bulunan ve görevini yerine getirmeyen ve halkın sağlığıyla oynayanlar Antalya halkımızın da desteği ile görevden uzaklaştırılmalıdır.”

 

MECLİS DÜDENLERİ YOK SAYDI

“ASAT tarafından Resmi Gazete hükmü gereği hazırlattırılan ‘Antalya Traverten Platosu Düdenler’ bilimsel raporu, hiçbir çalışma yapılmadan, hiçbir bilimsel gerekçe gösterilmeden Büyükşehir Belediye Meclisin önüne getirilmiş ve düdenler indir-kaldır oylamalarla yok sayılmıştır. Aslında düdenleri yok edemediler, ancak koruma alanlarına alınması gereken, birçok görevi üstenen düdenlerin yerlerini ticari getirime (ranta) teslim ettiler. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu vurdumduymazlık devam ederse daha kötü sonuçları Duraliler su kaynaklarında da yakın tarihlerde görülecek ve Antalya İlimizin mevcut İçme suyu kaynakları terkedilmek zorunda kalınacaktır. Termesos ve Kırkgöz kaynaklarında arsenik miktarında artışın yanında ilave başka kirleticileri göreceğiz. Kentimizi yönettiğini iddia edenlerin bunu yapmaya hakları yoktur.”

 

HESAP SORULMALIDIR

Ali Keleş, açıklamasında yetkilileri ve halkı uyarmayı da ihmal etmedi. Keleş şöyle dedi: “Son kez yerel yöneticilerimize, kamu yöneticilerimize ve halkımıza seslenmek istiyoruz. Dünyanın en güzel yeri olan Antalya’mızı yaşanmaz hale getirmeyin. Getirilmesine izin vermeyin. Su kaynaklarımızın korunması noktasında bilimsel verilere, kanun ve yönetmeliklere uyunuz! Uyulmasını denetleyiniz! Hesap sorunuz! ASAT su kaynaklarında yapmış olduğu kimyasal ve fiziksel deney sonuçlarının tamamını açıklamalıdır. Uygun değerleri açıklayıp sakıncalı çıkanları gizlemekten vazgeçmelidir.“ 

 

HALKA SAYGISIZLIK YAPILIYOR

Ali Keleş yaptığı açıklamaların sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Antalya içme suyu kaynaklarının hızla kirlendiğini tekrarlayan Keleş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i de sert çıktı. Keleş şöyle konuştu: “Menderes Türel ve ASAT, halka karşı saygısızlık yapıyor. Kirli su vererek halkın sağlığıyla oynuyor. Bu kadar açık söylüyorum. Antalya’nın diğer bölgelerinden su kirliliği görülmektedir.  Bu sorumsuzluk devam ederse içecek suya muhtaç olacağız’ demiştik. ASAT bizim bu söylediklerimize karşın, ‘evet su kirliği vardır. Bunun için de gerekli önlemleri alacağız’ deseydi. Hatta odamızdan bu konuda yardım isteseydi başımızın üstünde yerleri vardı. O zaman hiçbir sorun yoktu. Ama çıktılar ve ‘bunlar iftiradır, su kaynaklarımızda hiçbir kirlilik unsuru yoktur’ dediler ve şahsımı hedef alan suçlamalarda bulunmuşlardır. İşte o zaman sorumluluk tekrar bize düşmüştür. Bu açıklamayı kamuoyuna yapmamızın ana hedefi budur.” Kubilay ELDEMİRCİ

 

 


Yorum Yap