Hayvana şiddet suç sayılacak

Hayvan hakları savunucuların ve hukukçuların hayvanlara şiddet ve tecavüzün Kabahatler Kanunu’na göre değerlendirilmesine yönelik tepkileri amacına ulaşıyor. Artık hayvanlarda yönelik şiddet ve tecavüz eyleminde bulunanlar, Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılacaklar.

   Hayvana şiddet  suç sayılacak

Hayvana şiddet suç sayılacak


Hayvan hakları savunucuların ve hukukçuların hayvanlara şiddet ve tecavüzün Kabahatler Kanunu’na göre değerlendirilmesine yönelik tepkileri amacına ulaşıyor. Artık hayvanlarda yönelik şiddet ve tecavüz eyleminde bulunanlar, Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılacaklar.

 

Hayvana yönelik şiddete karşı düzenlenen torba yasa tasarısında 'hayvana şiddet' artık 'kabahat' yerine 'suç' sayılacak. Buna göre suçlular için 10.5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Hayvana yönelik şiddet uzunca bir zamandır tartışmalardaki yerini korurken, hayvan hakları savunucuları ve hukukçular tarafından konuya ilişkin suçlulara daha ağır yaptırımların olmasına yönelik çok sayıda eylem düzenlendi. Antalya Barosu Hayvan Hakları Merkezi başta olmak üzere, hükümete yapılan çağrılarda örgütler ve aktivistler, hayvanlara yönelik şiddetin bir kabahat değil suç olması yönünde taleplerini iletmişti.

Antalya’da faytonlara koşulan atlardan birisinin öldükten sonra sahibi tarafından sokak ortasında terk edilmesi kamuoyunda büyük tepki yaratmış, atların faytona koşulmasına tepki olarak, “Faytona Binme Atlar Ölüyor’ sloganı ile geçen yıl 16 Ağustos Pazar günü düzenlenen eyleme yoğun katılım olmuştu. ‘Faytona Binme Atlar Ölüyor Platformu’nca başlatılan kampanyanın Antalya ayağının ana teması faytonların atları ağır bir sömürü sisteminde öğüttüğü, yok edilenlerin yerine köle pazarında olduğu gibi yenilerinin getirildiği ve faytonları kullanan herkesin bu sömürüde payı olduğu ifade edilmişti.

Meclis’te görüşülmek üzere hazırlanan torba taslakta Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu’ndaki çok sayıda maddede de değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. Bu değişikliklerden birisiyse hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla hazırlanan kanun tasarısı taslağı. Taslak torba taslağa dönüştürüldü ve bu kapsamda hayvanlara işkence yapanlar, öldürenlere 4.5 yıl, nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenlere yedi yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

 Hayvanlara yönelik işlenen  suçlar, 5199 sayılı Yasa’ya göre bu suç değil ‘kabahat’. Bu ‘kabahatı’ işleyen kişi ise 250 ile 1000 lira arasında ceza ödüyor. Mevzuata göre ‘sahipsiz hayvana’ tecavüz eden kişilere 2015 yılında 499 TL idari para cezası uygulanırken, bu ceza 2016 yılında 526 TL’ye çıkartıldı. İdari para cezasının uygulanabilmesi için de ortada ya bir kamera görüntüsü ya da tanık beyanının olması gerekiyor. Kanunen hiçbir delil yoksa idari para cezasının uygulanması mümkün olamıyor. Yasalar nezdinde, hayvanlara uygulanan şiddet de aynen hayvanlara tecavüz gibi değerlendiriliyor yani 526 TL’lik idari para cezası. Bu cezalar ne hayvanlara işkence edenlerin ne de tecavüz edenlerin sabıkalarına işleniyor. Çünkü hayvanlara yönelik işlenen suçlar ‘kabahat’ kapsamında değerlendiriliyor. (Haber Merkezi)

 

 


Yorum Yap