“Bizi Türk Milletinin kalbinden silemezler”

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Barolar Birliği(TTB) ve meslek odalarının başında “Türk” ibaresinin kaldırılacakları yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. “Bizi Türk milletinin kalbinden asla silemezler ”diyen Balkan, “Bu istek, Cumhuriyet savcılarının "Cumhuriyet"inin düşürülmesi isteğiyle eşanlamlıdır. Bu istek, Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin, kimin adına karar vereceği tartışmasına da neden olacak, çok ciddi tehlikeler içeren bir istektir’’ diye konuştu..

“Bizi Türk Milletinin kalbinden silemezler”

“Bizi Türk Milletinin kalbinden silemezler”

 


 

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Barolar Birliği(TTB)  ve meslek odalarının başında “Türk” ibaresinin kaldırılacakları yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.  “Bizi Türk milletinin kalbinden asla silemezler ”diyen Balkan, “Bu istek, Cumhuriyet savcılarının "Cumhuriyet"inin düşürülmesi isteğiyle eşanlamlıdır. Bu istek, Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin, kimin adına karar vereceği tartışmasına da neden olacak, çok ciddi tehlikeler içeren bir istektir’’ diye konuştu..

ADALET DUYGUSU ZARAR GÖRÜR

Polat Balkan, “ Adaletin üç ayağı vardır. Bu üç ayağın birincisi yargıç, ikincisi savcı, üçüncüsü avukattır. Adaletin bu üç ayağından biri zedelenirse, adaleti ayakta tutmaya olarak yoktur. Bunun içindir ki hukuk devleti, yargı bağımsızlığına ve özgür barolara dayanır. Yargıç bağımsız değilse, savcı bağımsız değilse, avukat her gün çeşitli baskılarla karşı karşıya ise bundan adalet duygusu zarar görür, dolayısıyla bütün toplum, bu zararın yükünü taşımak zorunda kalır’’dedi.

YARGI SEÇİLMİŞLERE BIRAKILAMAZ!

Balkan, “ Yargı, yalnızca yargıçlara, yalnızca savcılara, yalnızca avukatlara bırakılamayacağı gibi, yalnızca seçilmişlere de bırakılamaz.  Yargı milletindir, kamusaldır.  Bağımsızlık ve tarafsızlık önceden verilen bir paye, bir lütuf değildir. Çetin ve zorlu bir mücadele direnci ve kararlılığıyla kazanılmıştır. Bizler Atatürk ilke ve devrimleri için, Türkiye’nin demokratik ve laik bir cumhuriyet, insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti olması için hep mücadele ettik, etmeye de kararlıyız” diye konuştu.

-----------------------

 

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meslek birliklerinin başındaki Türk ve Türkiye ibarelerini kaldıracakları yönündeki açıklamasına set tepki gösterdi. Budak,  “Bu istek, Cumhuriyet savcılarının "Cumhuriyet"inin düşürülmesi isteğiyle eşanlamlıdır. Bu istek, Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin, kimin adına karar vereceği tartışmasına da neden olacak, çok ciddi tehlikeler içeren bir istektir’’ dedi.

Barohan’da Baro üyesi avukatlarla birlikte basın aç ıklaması yapan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan,  ’’ Adaletin üç ayağı vardır. Bu üç ayağın birincisi yargıç, ikincisi savcı, üçüncüsü avukattır. Adaletin bu üç ayağından biri zedelenirse, adaleti ayakta tutmaya olarak yoktur. Bunun içindir ki hukuk devleti, yargı bağımsızlığına ve özgür barolara dayanır. Yargıç bağımsız değilse, savcı bağımsız değilse, avukat her gün çeşitli baskılarla karşı karşıya ise bundan adalet duygusu zarar görür, dolayısıyla bütün toplum, bu zararın yükünü taşımak zorunda kalır’’dedi.

BAĞLI VE BAĞIMLI BAROCUKLAR YARATILMAK İSTENİYOR

Türkiye Barolar Birliği’nin baskı ve tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Balkan,’’ Hukukun üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 101. sıraya gerilediğimiz, yargı bağımsızlığında üçüncü dünya ülkelerinin seviyesine düştüğümüz bu süreçte, adil yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara işlerlik kazandıran, yurttaşların hak  arama özgürlüklerinin temsilcisi olan avukatlar, avukatların örgütleri olan barolar ve baroları temsil eden Türkiye Barolar Birliği, açıklanamaz ve kabul edilemez bir baskı ve tehlikeyle karşı karşıyadır. İlerleyen aşamalarda bağlı ve bağımlı barocuklar yaratılmak istendiğinin farkındayız. Bugünse Türkiye Barolar Birliği’nin Türkiye'si silinmek istenmektedir. Bu istek, Cumhuriyet savcılarının "Cumhuriyet"inin düşürülmesi isteğiyle eşanlamlıdır. Bu istek, Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin, kimin adına karar vereceği tartışmasına da neden olacak, çok ciddi tehlikeler içeren bir istektir’’ şeklinde konuştu.

YARGI SEÇİLMİŞLERE BIRAKILAMAZ!

“Yargı, yalnızca yargıçlara, yalnızca savcılara, yalnızca avukatlara bırakılamayacağı gibi, yalnızca seçilmişlere de bırakılamaz” diyen Balkan,’’ Yargı milletindir, kamusaldır.  Bağımsızlık ve tarafsızlık önceden verilen bir paye, bir lütuf değildir. Çetin ve zorlu bir mücadele direnci ve kararlılığıyla kazanılmıştır. Bizler Atatürk ilke ve devrimleri için, Türkiye’nin demokratik ve laik bir cumhuriyet, insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti olması için hep mücadele ettik, etmeye de kararlıyız. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulunun bağımsız ve tarafsız yargı; yargının da olmazsa olmaz koşulunun özgür savunma olduğunu biliyoruz. Eşitliğin de, özgürlüğün de, kardeşliğin de, gönencin de, varsıllığın da hukukun üstünlüğünden geçtiğinin bilinciyle tarihe not düşüyoruz: Hukuk devleti yıkılırsa, geriye kalana devlet denmez’’ dedi.  DENİZ TOPKAYA

 


Yorum Yap