Güzergah değişti

-Akdeniz GERÇEK’in 17 Kasım Cuma günü manşetten verdiği “Düzlerçamı elden gidiyor” başlıklı haberine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

 Güzergah değişti

Güzergah değişti


-Akdeniz GERÇEK’in 17 Kasım Cuma günü manşetten verdiği “Düzlerçamı elden gidiyor” başlıklı haberine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

-Açıklamada, önceki yıllarda Antalya - Eskişehir Demiryolu hattının bir kısmı Düzlerçamı YHGS içerisinde planlandığı hatırlatılarak, “Bu hatla ilgili talebimiz doğrultusunda değişiklik yapılmış, hattın yaban hayatı geliştirme sahasından çıkarıldığı Antalya- Burdur yolunun doğusundan planlandığı tespit edilmiştir” denildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Akdeniz GERÇEK’in 17 Kasım Cuma günü manşetten verdiği “Düzlerçamı elden gidiyor” başlıklı haberine yazılı bir açıklama gönderdi. Açıklamada, önceki yıllarda Antalya - Eskişehir Demiryolu hattının bir kısmının Düzlerçamı YHGS içerisinde planlandığı ancak bununla ilgili kurumca verilmiş herhangi bir izin bulunmadığı hatırlatılarak, “Hattın Ekim 2017 ayı içerisinde yaban hayatı geliştirme sahasından çıkarıldığı ve Antalya- Burdur yolunun doğusundan planlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu Büyük Şehir Belediyesi’nin ilan süreci devam eden planı üzerinde yapılan incelemede Güver Kanyonu ve çevresinin (Düzlerçamı YHGS ve diğer korunan alan sınırlarının) belediyenin onayladığı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, planlama sınırı dışında bırakıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

TERMESSOS MİLLİ PARKI DIŞINDA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz Gerçek Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı şöyle: Gazetenizin 17.11.2017 tarihli nüshasında yer alan “Düzlerçamı elden gidiyor” başlıklı yazınızdaki iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Bahse konu alan 2005 yılında Bakanlar Kurulunca ilan edilen Düzlerçamı (Yaban Hayatı Geliştirme Sahası) YHGS içerisinde kalmaktadır. Söz konusu alan Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Sınırı dışında yer almakta olup, Güver Kanyonunun milli park sınırına en yakın uzaklığı yaklaşık 4 km’dir.”

ALANIN KORUNMASINA KARAR VERİLDİ

“Düzlerçamı YHGS içerisinde kalan Güver Kanyonu ve çevresi 28.03.2007 tarihinde Bakanlığımızca Tabiat Parkı olarak (40.44’da) ilan edilmiştir. Bu alana ilişkin 2008 yılında Güver Kanyonu Tabiat Parkı Yönetim Planı hazırlanmıştır. Ancak Antalya Barosu tarafından yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle dava edilmiş ve dava neticesinde verilen karar doğrultusunda Güver Kanyonu Tabiat Parkı statüsü kaldırılmıştır. Bu kararla birlikte alanın ilk statüsü olan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsünde korunmasına karar verilmiştir.”

HAT YHGS DIŞINA ÇIKARILDI

“Daha önceki yıllarda Antalya - Eskişehir Demiryolu hattının bir kısmı Düzlerçamı YHGS içerisinde planlanmıştı. Ancak bununla ilgili kurumumuzca verilmiş herhangi bir izin bulunmamaktadır. Bu hatla ilgili kurumumuzun talebi doğrultusunda değişiklik yapılmış, Ekim 2017 ayı içerisinde görüş sorulan ve yeni belirlenen hattın yaban hayatı geliştirme sahasından çıkarıldığı Antalya- Burdur yolunun doğusundan planlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu Büyükşehir Belediyesi’nin ilan süreci devam eden planı üzerinde yapılan incelemede Güver Kanyonu ve çevresinin (Düzlerçamı YHGS ve diğer korunan alan sınırlarının) belediyenin onayladığı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, planlama sınırı dışında bırakıldığı anlaşılmaktadır.” Haber Merkezi

 

 

 

 

 

 


Yorum Yap