Fatma Bereket

  • SUÇLU SENSİN 2!...

    4 Eylül 2019 Tek suçlu aileler olamaz elbette. Buradaki en önemli unsur hiç şüphesiz ki tekrar tekrar söylemekte fayda var 0-7 yaş arası aile eğitimidir. Yani sürecin başlangıç ve en önemli noktasıdır.Ancak!İşt
  • SUÇLU SENSİN!...

    27 Ağustos 2019 Evet binlerce defa isyan edebiliriz. Kızabilir, içimiz yanabilir, sokaklara düşebiliriz. ‘Bu insanlara idam gerekiyor’ bile diyebiliriz. Sanki işe yarayacakmış gibi… İdam edersek bu canilerden ne f