Adana Kozan'da yedek parçacı tropikal meyveciliğe geçti Adana Kozan'da yedek parçacı tropikal meyveciliğe geçti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı yeni yönetmelikle Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 25. maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir:

"Kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen onbeş gün içerisinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ veya dağıtım şirketine öder. Ödemede gecikilen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı uygulanır. İletim sistemi kullanıcıları hakkında bu oran 1,3 kat olarak uygulanır."

Bu değişiklikle birlikte, ödeme gecikmelerinde uygulanan gecikme zammı oranı, özellikle iletim sistemi kullanıcıları için yüzde iki yerine yüzde bir nokta üç olarak belirlenmiştir.

Elektrik Piyasası Yönetmeliği'nde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: Haber Merkezi