Referandumda neden hayır demeliyiz -4-

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  14 Nisan 2017 /   6207 Okunma

  Referandumda neden hayır demeliyiz -4-

  16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandumda neden hayır demeliyiz yazı dizimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Referandumda hayır denmesinin asıl ve en önemli nedenlerini bu yazımızda arz edeceğim.    

                     Bu Anayasada en önemli düzenleme partili Cumhurbaşkanlığı ve partili Cumhurbaşkanına verilen yetkilere ilişkin düzenlemelerdir.

                     Sonuçta Demokrasiye dayalı Cumhuriyet rejiminden TEK ADAMA dayalı totaliter rejime geçişi sağlayacak düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı ile ilgilidir.

                     16 Nisan’da değiştirilmesi istenen 2709 Sayılı Yasanın (1982 Anayasası) 101-104-105-106-116 ve 199 maddelerinin yerine düzenlemede 7-8-9-10-11 ve 12 maddelerde TEK ADAM rejimi aşağıda belirttiğimiz şekilde getirilmek istenmektedir.

                     7. Maddede adaylık ve seçim şekli düzenlenen maddede TEK ADAM’ın kayd-ı hayat şartıyla görevine devam edeceğinin işaretleri konulmuştur.

                     8. Maddede TEK ADAM’ın yürütme yetkisini devlet başkanı sıfatı ile Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil edeceği belirtildikten sonra Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanları atayıp görevlerine son vereceği yetkisini keyfi olarak uygulayabileceği görülmektedir,aynı maddede TEK ADAM’ın bakanların ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının atama ve görevlerine son verme esas ve usullerini kararname ile düzenleyebileceği,

                     Meclise ait olan milletlerarası anlaşmaları onaylama,yayınlama ve halk oyuna sunma yetkisi düzenlenmiştir.

                     Milli güvenlik politikalarının TEK ADAM tarafından belirlenmesi  yine bu maddede düzenlenmiştir. En vahimi TEK ADAM TSK’nın başkomutanı sıfatı ile silahlı Kuvvetlerin kullanılmasına karar verecektir, yani savaş ilan edebilecektir.

                     9.Maddede Cumhurbaşkanının getirildiği iddia edilen ceza-i sorumluluğunun hayata geçirilmemesi için gerekli nisapları düzenlemiştir.Buna göre TEK ADAM 600 kişilik meclisin 3/2’si olan 400 milletvekili tarafından yüce divana sevk edecektir.

                     Yüce divan sıfatı ile yargılama yapacak olana Anayasa Mahkemesi üyelerin tamamına yakınını da TEK ADAM seçeceğinden bu düzenlemenin aldatmaya yönelik olduğu çok açıktır.

                     10. Maddede Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların seçimi düzenlenmiş olup,

                     Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısı, kaç kişi olacağı, niteliği ve tahsil durumu belli değildir.TEK ADAM istediği sayıda eşi ve çocukları da dahil istediği kişiyi tahsil ve sabıka durumuna bakılmaksızın yardımcı olarak atayabilir.Bu kişiler TEK ADAM’ın ölümü veya yurt dışına çıkmasında Cumhurbaşkanına ait yetkilerin tümünü kullanma yetkisine haizdir.

                     TEK ADAM bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını TBMM’den seçip sonra görevine son verdiğinde bu kişilerin milletvekillikleri sona erecektir.Tek ADAM isterse meclisin çoğunluğunu veya tamamını bakan veya yardımcısı yapıp azlederek meclisi fesih edebilecektir.

                     TEK ADAM’ın seçtiği bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcıları Cumhurbaşkanı ile aynı yöntemlerle yargılanabilirler.TEK ADAM bakanlıkların kurulması,kaldırılması,görevleri,yetkileri,teşkilat yapısı,merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasını kararname ile düzenleyebilir.

                     11.Madde bu madde meclise 5/3 çoğunlukla verdiği seçimlerin yenilenme yetkisini TEK ADAM’ada vermektedir,aslında bu TEK ADAM’ın meclisi fesih yetkisidir.”CUMHURBAŞKANININ 2. DÖNEMİNDE MECLİS TARAFINDAN SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE CUMHURBAŞKANI BİR DEFA DAHA ADAY OLABİLİR”düzenlemesi TEK ADAM’ın ölünceye kadar bu görevi sürdürebileceğinin Anayasada teminat altına alınmıştır.

                     12. Maddede TEK ADAM’a en vahim yetkilerin verildiği madde budur.TEK ADAM olağan üstü hal ilan etme yetkisine sahiptir,bu da TEK ADAM’ın temek hak ve özgürlükler ile ilgili konularda ve kanuna aykırı kararname çıkartamaması istisnasını kaldıran bir durumdur.

                     Ohal ilan eden TEK ADAM kararname çıkartarak temel hak ve özgürlüklerimizi askıya alabilir. Örneğin mülkiyet hakkımızı kaldırıp evimizi, tarlamızı elimizden alabilir.

                     Ohal ilanı için şiddet hareketleri,tabii afet,salgın hastalık,ekonomik bunalım gerekçe gösterilebilir.

                     Ülkenin 15 yılda getirildiği ekonomik bunalım,herhangi bir kuş gribi,yıllardır süren PKK terör hareketi IŞİD’in patlatacağı bir bomba,sansasyonel bir terör hareketi bahane edilerek ohal ilan edip TEK ADAM tüm Ülkeyi ve Milleti özgürlüğünden edebilir.

                     En doğal toplumsal hak taleplerinde örneğin toplu grev,lokavt,yürüyüş ve mitingler bahane edilerek ohal ilan edebilecek olan TEK ADAM’ın bu yetkileri kullanması halinde ortaya çıkacak durumu tahmin etmek zor olmasa gerek.

                     TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIĞINI VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YEDİ DÜVELE KARŞI SAVAŞARAK VE MÜCADELE EDEREK ELDE ETMİŞTİR.BU KAZANIMLARIN BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BAHANESİ İLE ELİNDEN ALINMASINA İZİN VERMEYECEKTİR.

                     Tüm bu açıklamalar karşısında 16 Nisan’da Milletin ve çocukların geleceği için HAYIR demeye çağırıyorum…

                     Saygılarımla….

                    

                                                                                       Av.Cengizhan GÖKÖZ


Yorum Yap