REFERANDUMDA NEDEN HAYIR DEMELİYİZ -2-

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  3 Nisan 2017 /   1973 Okunma

  REFERANDUMDA NEDEN HAYIR DEMELİYİZ -2-

  07.11.1982 Tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasın da değişiklik yapılmasına dair Referanduma sunulacak metne niçin hayır denmesi gerektiği yazı dizimizin birincisinde;

  2709 sayılı Kanunun 75. Maddesinin değiştirilmesine dair 2. Maddesinde Milletvekili sayısının 600’e çıkartılması,

  76.Maddeyi değiştiren 3. Maddesinde yer alan seçilme yaşının 18’e indirilmesi konusunda ki genel düşüncelerimizi açıklamıştık.

  2709 Sayılı TC Anayasasının 9. Maddesinde Yargının bağımsızlık ibaresinin yanına ve tarafsızlık ibaresi eklenmiştir.

  Bu değişikliğe bir Hukukçu olarak itirazımız olmaz.

  Ancak değişiklik maddelerinin tümü incelendiğinde Yargının üst kurumu olan Hakim ve Savcıların tayin,terfi ve özlük işlerini düzenlemekle görevli HSYK’nın devlet başkanı tarafından ağırlıklı olarak seçiliyor olması kalan kısmında yine devlet başkanının siyasi partisine mensup Milletvekillerince seçilecek olması dikkate alındığında Yargının bağımsızlığının ortadan kalktığı görülecektir.

  Bağımsızlığı kaldırılan bir Yargıdan tarafsız olmasını beklemek ancak bir hayal olabilir.

  Bu yazımızda Yargının nasıl başkana ve siyasi partisine bağlandığını ve bu yolla başta muhalefet partileri olmak üzere  başkana ve partisine muhalefet edebilecek basın ,yayın kurumları ve sivil toplum örgütlerinin,baroların,meslek odalarının,sendikaların velhasıl tüm STK,demokratik kurum ve örgütlerinin yargı yolu ile susturulacağı sistemin ayrıntılarını açıklayacağım.

  2709 sayılı yasanın  maddesinde hakimlerin işe alınması,işten çıkarılması,tayin ve terfileri ile ilgili üst kurul HSYK, HSK haline getirilip 13 üyesinden 6’sını doğrudan başkan 7’sini başkanın genel başkanı olduğu partide milletvekili olarak belirlediği ve mecliste çoğunlukta olan partiye ait milletvekilleri seçecektir.

  Bu HSK üyelerinin partinin genel başkanı olan başkan tarafından seçilmesi demektir.Böyle bir oluşumda parti genel başkanını illerde temsil eden il başkanı,ilçelerde temsil eden ilçe başkanlarının bulunduğu il ve ilçede sıradan ve kişileri ilgilendiren davalara müdahalesi halinde hakimin tarafsızlık ve bağımsızlığını yok edeceği açıkça görülmektedir.

  Namusumuz,şerefimiz,sağlığımız,malımız,mülkümüz ve her türlü davalardaki haklarımız başkanı yerelde temsil eden partili yöneticilerin iki dudağının arasındadır.

  Bir an için başkanın partisinin il ve ilçe başkanlarının böyle bir şey yapmayacağını düşünsek bile bu olasılığın varlığı dahi ilçe hakiminin sıradan bir davada vereceği kararı etkilemeye yeteceği aşikardır.

  Anayasaya yargının bağımsızlığı yanına tarafsızlığını yazmış olmak yargıyı bağımsız ve tarafsız kılmaz.Şayet siz Anayasada yargı kurumlarını düzenlerken bağımsızlık ve tarafsızlığı sağlayacak kurumları başkana seçtirirseniz bu hüküm uygulanamaz hale gelir.

  Başkanın yargılanmasına ilişkin konuya gelince Anayasa mahkemesine hakim atanmasında 15 üyenin 12’sini doğrudan ve dolaylı atayan başkanı bağımsız ve tarafsız yargılayacak bir yargıdan söz edemeyiz.

           Buna birde başkanın yargılanması için 600 üyeden 400’ünün yüce divana sevk için oy vermeye yönelik nisaba bakıldığında meselenin nedenli işlevsel olduğu veya olmadığı ortaya çıkar.

           Yine meclisin ve bakanların,Cumhurbaşkanı yardımcılarının yargı tarafından denetlenmesi imkansız kılınmıştır.Zira bu denetim Cumhurbaşkanının denetimi ile aynı koşullara bağlanmıştır.

           Sonuçta ülkeye çağ atlatacağı 2 başlılığın kalkacağı istikrar getireceği iddiası ile getirilen metin yargı denetiminden uzak bir devlet yönetim sistemini düzenlemektedir.

           Ülkemiz frenleri olmayan bir lüx otomobilde seyahat eden insanların tehlike içinde yaşadığı bir ülke haline getirilmek ve sonuçta bir yere çarparak parçalanması ve bölünmesi amaçlanmaktadır.

           Bu riskler 16 Nisan’da HAYIR DEMEMİZ İÇİN YETER VE ARTAR BİLE…

           Bir sonraki yazımızda meclisin içine düşürüleceği durumu açıklayacağım…

           Saygılarımla…

   

          

                                                                                   Av.Cengizhan GÖKÖZ

            


Yorum Yap