Referanduma neden hayır -1-

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  22 Şubat 2017 /   2495 Okunma

  Referanduma neden hayır -1-


                     Saygı değer okurlarım önümüzde ülkenin ve ülke insanının geleceğini ilgilendiren bir referandum süreci bulunmakta bu süreç her ne kadar sistem değişikliği dense de ülkede rejimi de değiştirecek birçok özellik taşıyor.

                     Yazı dizimizin birincisinde referanduma sunulacak metni hazırlayanlarında Demokrasi ve yönetim anlayışları ile birlikte genel bir değerlendirme yapılacaktır.

                     Referanduma sunulacak Anayasa değişikliği metninde parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş kesinlikle söz konusu değildir.

                     Getirilmek istenen bir sistem değişikliği olmayıp SİSTEMSİZLİKTİR.

                     Peki getirilen başkanlık sistemi değilse nedir?Getirilen TEK ADAMA dayalı teokratik totaliter tek adam rejimidir.

                     Bu nedenle değişen sistem değil,rejimdir.Bir başka değişle Cumhuriyet rejiminin olmazsa olmazı ve demokrasinin yerine otokrasi getirilmek istenmektedir.

                     Gerekçeleri ise tam ’’özrü kabahatinden büyük’’deyişine uygun olarak istikrar ve güçlü yürütme olarak açıklanmaktadır.

                     15 yıldır tek başına ülkede iktidar olanların hukuk dahil hiçbir kural dinlemeyenlerin,istedikleri her yasayı çıkarabildikleri,yasalardaki her kuralı pervasızca ve fütursuzca ihlal edebildikleri bir yönetimi istikrar olarak görenlerin anayasa değişikliğinden sonra neleri yapabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek…

                     Güçlü yönetim ise ancak hukuk ve adaletle gerçekleşebilir.ADALETSİZ GÜÇ ZALİMDİR sözünün tüm örnekleri ile geçen 15 yıllık bir iktidar dönemine şahit oluyoruz.

                     Bu zihniyetin adını dahi koyamadığı(başkanlık,Türk tipi! başkanlık,partili Cumhurbaşkanlığı vb.)’’ UCUBE ’’ metnin ne getirdiğini bu yazı dizimizde maddeler halinde belirteceğiz.

                     Milletvekili sayısının 600’e çıkartılması ile Milletvekili yaşının 18 ‘e indirilmesi maddelerini tartışma dışında tutuyorum.Zira bunlar Hukuki değeri olmayan tamamen popülist,genç seçmeni güya aldatmak için düzenlenen ve Anayasa değişikliği denen metinde kafa karıştırmaya ve dikkati başka yerlere çekmeye yönelik basit düzenlemelerdir.

                     600 Milletvekili düzenlemesi tek adamın cezai mesuliyetinde gerekli çoğunluğu arttıran ve 400 Milletvekili bulun tek adamı yargılayalım anlamına gelen bir zihniyet ürünüdür.

                     18 yaş ise daha tahsilini tamamlamamış,askerliğini yapmamış,bekar bir gence sen bu ülkenin kaderini etkileyecek yasaları yap ve tek adamı denetle mantığı ile düzenlenmiş,sığ popülist bir düşüncenin ürünüdür.

                     Önümüzdeki yazıda maddeleri belirterek hukuken ne anlama geldiklerini tek tek belirtip niçin hayır denmesi gerektiğini takdirlerinize sunacağım.

                     Yazımızı izlemeye devam edin lütfen…

                     Saygılarımla…

   

                                                          


Yorum Yap