Özel Güvenlik Mensuplarına ’’Özel’’ Çile

 • Cengizhan Gököz

  Cengizhan Gököz Yazı Arşivi
  11 Kasım 2016 /   3787 Okunma

  Özel Güvenlik Mensuplarına ’’Özel’’ Çile

   

   

   

   

                        Ülkemiz Hukuk alanında çok büyük sıkıntılar yaşamakta ve bu durumdan değişik kesimlerden Yurttaşlarımız olumsuz etkilenmektedir.

                        Son günlerde mağduriyet yaratacak bir biçimde uygulanan bir idari işlem Özel Güvenlik hizmeti yapan kesimi ilgilendirmektedir.

                        Bilindiği gibi Özel Güvenlik işinde çalışanların bu işi yapabilmelerinin ön koşulu ’’Özel Güvenlik Kimlik Kartı ve Çalışma İzni’’ belgesinin varlığıdır.

                        Bu belge yasa gereği belirli zaman aralıklarında yenilenmektedir.

                        Sorun bu zaman aralığında herhangi bir suçtan ceza alıp hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231.maddesinin 5560 sayılı yasanın 23. maddesi ile eklenen 5. fıkrası ve 8,10 ve 11. fıkralarında yer alan düzenlemeye göre hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin;00

                         Silahlı özel güvenlik kimlik kartı ve çalışma izninin yenilenip yenilenmeyeceğinde ortaya çıkmaktadır.

                          Türkiye’nin pek çok ilinde yaygın olarak İl Özel Güvenlik Komisyonları bir suçtan mahkum olup hakkında HAGB(hükmün açıklanmasının geri bırakılması)kararı verilenlerin silahlı özel güvenlik kimlik kartları ile çalışma iznini yenilememekte beş yıllık denetim süresinin geçmesi gerektiğini ileri sürmektedir.

                            Bu uygulama çok büyük hukuki yanlışlığı içinde barındırdığı gibi hayati önem taşıyan mağduriyetlere yol açmaktadır.

                            Silahlı özel güvenlik işi yapan bir kişinin silah taşımasını engellemek en azından işini sonlandırmak anlamına gelir.Beş yıl sonra kartı yenileyeceğim demek vatandaş ile adeta alay etmek anlamına gelir.

                             Yargıtay ceza genel kurulu 14.07.2009 tarih E:2009/6-163,K:2009/202 Sayılı kararında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarını 5271 Sayılı CMK’nın 223.maddesi uyarınca  ’’Koşullu Düşme Kararı’’ olarak nitelemiştir.

                              Böyle bir hukuki niteliğe sahip karar nedeni ile idarenin uygulaması açıkça hukuka aykırı ve hatta tazminat doğuracak şekilde ağır hizmet kusurudur.

                            Yurt çapında büyük mağduriyet doğuran bu konuda yetkili karar mercilerinin Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı kapsamında ve bu konuda verilmiş İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarını da gözeterek mağduriyet doğuran yanlış işlemden dönmelerinin çok önemli olduğunu yılların hukukçusu olarak kamuoyunun bilgisine arz ediyorum.

  Saygılarımla…

                                

                  

   

   

   


yorum-resim

Murat kaya25 Aralık 2020

Sayın avukat bey HAGB örnek dava Av Mehmet görünmez kişisinin paylaşımında var lakin ne esas numarası nede karar numarası var nede kendisine ulaşabilmek kolay olmuyor böyle bir karar örnek karar Adana 1.idare mahkemesi hagb kanuna aykırı kararı vermiş lütfen siz Bu konuya bir el atında hagb takılan bende dahil tüm mağdurlar bunu örnek dava olarak sunalım.

yorum-resim

Murat kaya25 Aralık 2020

Sayın avukat ben HAGB örnek dava Av Mehmet görünmez kişisinin paylaşımında var lakin ne esas numarası nede karar numarası var nede kendisine ulaşabilmek kolay olmuyor böyle bir karar örnek karar Adana 1.idare mahkemesi hagb kanuna aykırı kararı vermiş lütfen siz Bu konuya bir el atında hagb takılan bende dahil tüm mağdurlar bunu örnek dava olarak sunalım.

Yorum Yap