Antalya Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, 7 Ekim 2023’te gerçekleşen 11. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni yönetimi belirleyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarete Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Çiler Akın Akdeniz, Dr. İbrahim Çelik ve Doç. Dr. Cumhur İzgi katıldı.

Büyük Marmara depremini tetikler mi? 5.1 büyüklüğündeki deprem için uzman yorumları  Büyük Marmara depremini tetikler mi? 5.1 büyüklüğündeki deprem için uzman yorumları 

Ziyarette, genel olarak ülkemizin içinde bulunduğu rejim krizi, krizin etkilerinin sağlık alanına yansımaları ile sağlık emekçilerinin maruz kaldığı şiddet, yolsullaşan sağlıkçkılar konuşuldu. Yaşananların tükenmişliğe neden olduğu dile getirilirken, piyasalaşan sağlık sisteminin toplumun sağlık hakkına ulaşmasını da engellediği ifade edildi. 

Kaynak: Kardelen Özdemir