Antalya Manavgat'ta 3/28 hisseli 14.307 m² tarla icradan satılıktır. İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Şanlıurfa Haliliye'de icradan satılık 120 m² daire Şanlıurfa Haliliye'de icradan satılık 120 m² daire

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2770 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Antalya ili Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Gökçeören Mevkii 342 ada 1 parselde bulunmaktadır.Taşınmaz 14.307,63 m² yüzölçümünde , Tarla vasfında tapuda kayıtlı olup 3/ 28 hissesi(1.532,96 m²)satılacaktır.Borçlunun hissesi üzerinde T.C Ziraat Bankası A.Ş. lehine ipotek ve UĞUR METİN : Mehmet Ali oğlu lehine şahıs ipoteği ve İ.İ.K nın 150/c maddesi gereğince şerh ,ipotek alacağının devrine ilişkin muvafakat beyanı, icra ve ihtiyadi haciz şerhleri ve kira şerhi bulunmaktadır.Taşınmaz Manavgat İlçe merkezinin kuşbakışı 20 km. Antalya yönünde,Antalya-Mersin devlet karayolunun yaklaşık 2 km güney-batısında D-400 karayolu ile Perakende-Denizkent mahalle yolunun doğu kenarında bulunmaktadır. Gündoğdu yerleşim merkezine de yaklaşık 2 km mesafededir. Taşınmazın çevresinde benzer nitelikte tarla tarımı,seracılık ve nar narenciye bahçeleri ve kismen de muz üretim seraları bulunmaktadır. Parsel, düz bir alanda, yüzeyi düz ve şekli kısmen düzgün , alanı ve şekli verimli tarım yapılması için uygun, sel, erozyon,drenaj sorunu olmayan sulama şebekesi içerisinde sulanabilen, tarım arazisidir. Parsel üzerinde herhangi bir muhtesat bulunmadığı, boş tarla olduğu görülmüştür.
Yüzölçümü : 14.307,63 m2
İmar Durumu:Taşınmaz; “Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Kısmen Yol ve Tarım Alanları”içerisinde kaldığı alt ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 888.700,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Kaynak: ilan.gov.tr