Antalya Kepez'de 511 m² arsa mahkemeden satılıktır. İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

Amasya Merkez'de icradan satılık 140 m² 3+1 daire Amasya Merkez'de icradan satılık 140 m² 3+1 daire

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, KANAL Mahallesi , 7083 Ada, 14 Parselde kayıtlı 511,00 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz üzerindeki tüm şerh ve yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır ...
Adresi : Kanal Mahallesi 4707.Sokak Kepez / ANTALYA
Yüzölçümü : 511,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 uygulama imar planına göre Subasman kotu: 2.50Kat Adedi: maksimum 3 kat Yapı Tarzı: İkiz nizamEmsal:0.60 Çıkma katsayısı: 1.70 Konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.132.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydına göre 07/04/2022 tarihli 22450 yevmiye sayılı "Diğer (Konusu: Kadastro Güncelleme çalışmasına tabidir.) şerhi bulunmaktadır. Antalya Kadastro Müdürlüğünün 21/12/2022 tarihli E-7268872 sayılı cevabi yazısına göre "3402 Sayılı Kanunun EK 1.nci maddesi uygulamasına itiraz olmadığından 21/11/2022 tarihinde kesinleştiği, Parselin yüzölçümünde, ada ve parsel numaralarında bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir.
Tapu kaydına göre 02/01/2020 tarihli 1 yevmiye sayılı İstanbul Anadolu 17.Sulh Hukuk Mahkemenin 30/12/2019 tarihli 2019/54 sayılı mahkeme kararı ile davalıdır şerhi bulunmaktadır. İstanbul 23.Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/11/2023 tarih 2020/9 Tereke sayılı cevabi yazısına göre "..(eski İstanbul Anadolu 17.Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/54 Tereke) taşınmazın aynına ilişkin bir dava olmadığı ayrıca İhtiyati Tedbir devam etmekle birlikte mahkemece konan tereke şerhi taşınmazın devir temlik ve üzerinde hak kurma tesisini engellemediğinin bildirildiği.." anlaşılmıştır.
ÜZERİNDEKİ ŞERH VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR.

Kaynak: ilan.gov.tr