Antalya Kepez'de 511 m² arsa mahkemeden satılıktır. İlanın detaylarını ilan.gov.tr'den bulabilirsiniz. Kısaca ilan detayı şöyle:

İcradan satılık 2017 model Honda marka otomobil İcradan satılık 2017 model Honda marka otomobil

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, KANAL Mahallesi , 7083 Ada, 14 Parselde kayıtlı 511,00 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz üzerindeki tüm şerh ve yükümlülükleri ile birlikte satılacaktır ...
Adresi : Kanal Mahallesi 4707.Sokak Kepez / ANTALYA
Yüzölçümü : 511,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 uygulama imar planına göre Subasman kotu: 2.50Kat Adedi: maksimum 3 kat Yapı Tarzı: İkiz nizamEmsal:0.60 Çıkma katsayısı: 1.70 Konut alanında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.132.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydına göre 07/04/2022 tarihli 22450 yevmiye sayılı "Diğer (Konusu: Kadastro Güncelleme çalışmasına tabidir.) şerhi bulunmaktadır. Antalya Kadastro Müdürlüğünün 21/12/2022 tarihli E-7268872 sayılı cevabi yazısına göre "3402 Sayılı Kanunun EK 1.nci maddesi uygulamasına itiraz olmadığından 21/11/2022 tarihinde kesinleştiği, Parselin yüzölçümünde, ada ve parsel numaralarında bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir.

Kaynak: ilan.gov.tr